Behövs en ny sökning?

Om du inte hittade vad du letade efter, pröva en ny sökning!

Kulturanalys första statistikrapport är publicerad: Samhällets utgifter för kultur 2010-2011

2012-10-02|

Regionala satsningar stärker kulturen Myndigheten för kulturanalys har sedan den 1 januari 2012 ansvar för [...]

Samhällets utgifter för kultur

2012-06-29|

Samhällets utgifter för kultur Kulturanalys sammanställer vartannat år officiell statistik om statliga, regionala och [...]

Ny statistik: Mer offentliga medel till kulturen över tid

2017-10-16|

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur, som bland [...]

Ny statistik över offentliga medel till kultur

2016-10-17|

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys rapporten Samhällets utgifter för kultur som ingår i Kulturanalys uppdrag [...]

Offentliga utgifter för kultur ökar med drygt 6 procent

2014-11-10|

De sammanlagda offentliga utgifterna för kultur uppgick 2013 till 25 miljarder kronor. Under perioden 2007-2013 [...]

Kulturanalys söker fyra nya medarbetare

2014-02-07|

Myndigheten för kulturanalys utökar sin verksamhet och söker därför sammanlagt fyra utredare/analytiker som kan bredda [...]

Statistikserie Kulturfakta

2012-10-01|

I kolumnen till höger kan du ladda ner rapporter ur vår statistikserie Kulturfakta. Du kommer också [...]

Myndigheten för Kulturanalys övertar ansvaret för den officiella statistiken

2012-01-11|

Från och med 1 januari 2012 har Kulturanalys nya ansvarsområden och uppdrag. […]

Statistik

2012-01-12|

Statistik Myndigheten för kulturanalys ansvarar sedan 2012 för fyra statistikområden inom den officiella statistiken [...]

Lättläst

2013-02-20|

Välkommen till Kulturanalys! - myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar och analyser Kulturanalys är en myndighet [...]

Load More Posts