Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter som rör Kulturanalys verksamhet.

2017-11-06|

Ny nationell statistik för kulturella och kreativa näringar

Måndag 6 november lanserar Tillväxtverket ny officiell nationell svensk statistik om kulturella och kreativa näringar ur ett ekonomiskt perspektiv. Statistiken gör det möjligt för Sverige att göra jämförelser med de många länder som har officiell, [...]

2017-12-18|

Ny rapport: Bristande mångfald på statliga kulturinstitutioner i Norden

Andelen anställda med utländsk bakgrund vid statligt finansierade kulturinstitutioner i Norden har ökat över tid, men ökningen har inte skett i samma takt som i befolkningen i stort. Representationen av anställda med utländsk bakgrund har [...]

2017-12-11|

Ny rapport: Inkludering och integration i Nordens kultursektor

Vem får vara med och på vilka villkor? Vem ska göras delaktig i vems kultur? Vad händer med kulturen och konsten när den används som ett integrationspolitiskt redskap? Idag publicerar Kulturanalys Norden vid Myndigheten för [...]

2017-12-04|

Vem får vara med? Nordisk kulturpolitisk dag om inkludering och integration den 29 januari 2018 i Stockholm

Välkommen till en dag späckad med ny fakta, kunskap och debatter! Dagen sätter fokus på kulturens roll i ett inkluderande samhälle och kultursektorns öppenhet gentemot människor med olika bakgrunder. Avstamp för de kulturpolitiska debatterna är [...]

2017-11-13|

Hur jämställd är den statliga kultursektorn i Norden?

Det råder en jämn könsfördelning bland anställda på statligt finansierade kulturverksamheter i de nordiska länderna. Samtidigt är det något vanligare att män har chefspositioner och konstnärliga yrken än kvinnor. Det framgår av en ny rapport, [...]

2017-10-31|

Ny rapport: Vad gör barn och unga på fritiden?

Kulturdeltagandet är högt bland barn och unga, men det finns skillnader mellan olika åldrar och mellan flickor och pojkar, visar en ny nationell kulturvaneundersökning om barns och ungas kulturaktiviteter från Myndigheten för kulturanalys.   Sverker [...]

2017-10-16|

Ny statistik: Mer offentliga medel till kulturen över tid

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur, som bland annat visar att dessa har ökat med 14 procent sedan 2007, och att de även ökat med 5 procent i [...]

2017-10-05|

Ny publikation: Film på bio i Norden

Kulturanalys Norden har nyligen släppt Film på bio i Norden, den första publikationen i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik. Här presenteras statistik och nyckeltal för Nordiska ministerrådets medlemsländer under främst 2016, utifrån biografutbud och [...]

2017-10-02|

Ny rapport: Fler besök till svenska museer

År 2016 gjordes cirka 28,1 miljoner museibesök i Sverige på museer med mer än en årsarbetskraft, vilket är en stor ökning av besök jämfört med föregående år, det visar en ny rapport från Myndigheten för [...]