Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter som rör Kulturanalys verksamhet.

2017-11-06|

Ny nationell statistik för kulturella och kreativa näringar

Måndag 6 november lanserar Tillväxtverket ny officiell nationell svensk statistik om kulturella och kreativa näringar ur ett ekonomiskt perspektiv. Statistiken gör det möjligt för Sverige att göra jämförelser med de många länder som har officiell, [...]

2017-11-13|

Hur jämställd är den statliga kultursektorn i Norden?

Det råder en jämn könsfördelning bland anställda på statligt finansierade kulturverksamheter i de nordiska länderna. Samtidigt är det något vanligare att män har chefspositioner och konstnärliga yrken än kvinnor. Det framgår av en ny rapport, [...]

2017-10-31|

Ny rapport: Vad gör barn och unga på fritiden?

Kulturdeltagandet är högt bland barn och unga, men det finns skillnader mellan olika åldrar och mellan flickor och pojkar, visar en ny nationell kulturvaneundersökning om barns och ungas kulturaktiviteter från Myndigheten för kulturanalys.   Sverker [...]

2017-10-16|

Ny statistik: Mer offentliga medel till kulturen över tid

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur, som bland annat visar att dessa har ökat med 14 procent sedan 2007, och att de även ökat med 5 procent i [...]

2017-10-05|

Ny publikation: Film på bio i Norden

Kulturanalys Norden har nyligen släppt Film på bio i Norden, den första publikationen i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik. Här presenteras statistik och nyckeltal för Nordiska ministerrådets medlemsländer under främst 2016, utifrån biografutbud och [...]

2017-10-02|

Ny rapport: Fler besök till svenska museer

År 2016 gjordes cirka 28,1 miljoner museibesök i Sverige på museer med mer än en årsarbetskraft, vilket är en stor ökning av besök jämfört med föregående år, det visar en ny rapport från Myndigheten för [...]

2017-09-15|

Kulturanalys söker en vikarierande utredare/analytiker

Myndigheten för kulturanalys söker en vikarierande utredare/analytiker med bred erfarenhet av utrednings- eller analysarbete utifrån samhällsvetenskapliga eller kulturvetenskapliga perspektiv. Sista ansökningsdag är den 5 oktober. Läs hela annonsen här.

2017-09-04|

Kulturanalys har ny adress

Från den 4 september sitter Kulturanalys på Torsgatan 11, Stockholm. Ny postadress är: Myndigheten för kulturanalys, Box 188, 101 23 Stockholm

2017-08-30|

Kulturanalys omlokaliseras till Göteborg

Myndigheten för kulturanalys har idag fått besked om att vår verksamhet kommer att omlokaliseras till Göteborg senast 31 oktober 2018. - Kulturanalys uppdrag har inte förändrats. Jag uppfattar regeringens beslut som en tydlig markering att [...]