Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter som rör Kulturanalys verksamhet.

2017-04-24|

Ny rapport: Kulturen i siffror

I Kulturen i siffror presenterar Myndigheten för kulturanalys figurer och tabeller som ger en inblick i några kulturområden i Sverige idag och över tid. Rapporten innehåller beskrivande statistik om musik, läsning, museer, bibliotek, biografer, kulturmiljö [...]

2017-04-20|

Skadegörelse och hot vanligt vid svenska museer

På vart tredje museum har personalen någon gång utsatts för våld och hot under 2015. Hot och trakasserier mot besökare har förekommit vid vart tionde museum. Det framkommer i Myndigheten för kulturanalys rapport Utsatta museer? [...]

2017-03-01|

Ny rapport: Kulturdeltagande brett men ojämnt fördelat i Sverige

Rapporten Kulturanalys 2017, som Myndigheten för kulturanalys idag överlämnar till regeringen, innehåller en lägesbedömning av hur kulturområdet utvecklas i relation till de kulturpolitiska målen. Av rapporten framgår att deltagandet i kulturlivet är brett förankrat bland [...]

2017-02-27|

Kulturanalys årsredovisning för 2016

Kulturanalys årsredovisning för verksamhetsåret 2016 är nu inlämnad och kan laddas hem här.  

2017-02-20|

20 miljoner deltagare i studieförbundens kulturprogram

Studieförbundens deltagare i kulturprogram ökar över tid. Under 2015 hade studieförbundens kulturprogram 20 miljoner deltagare. Flest deltagare har arrangemang inom området musik, dans och dramatik. Det visar en ny statistikrapport om studieförbundens verksamhet från Myndigheten [...]

2017-01-20|

Länsteatrarnas anslag har kontinuerligt urholkats sedan 1990-talet

Länsteatrarnas verksamhetsanslag har urholkats av lönekostnadsutvecklingen, vilket försämrat möjligheterna att anställa personal. Det framgår av den nya rapporten Dramatiska villkor från Myndigheten för kulturanalys, som undersökt det ekonomiska handlingsutrymmet hos länsteatrarna mellan åren 1980 - [...]

2016-12-20|

Museer i siffror

År 2015 gjordes cirka 26,5 miljoner museibesök i Sverige på museer med mer än en årsarbetskraft, vilket är en ökning av besök jämfört med föregående år. Uppgifterna publiceras i Museer 2015 av Myndigheten för kulturanalys. [...]

2016-12-15|

Besök Kulturanalys Nordens nya webbplats

Kulturanalys Norden är ett nytt centrum för ökad kunskap om kulturlivet i Norden som inrättas av Nordiska ministerrådet. Myndigheten för kulturanalys har fått uppdraget att bygga upp och ansvara för det. Läs mer på kulturanalysnorden.se. Kulturanalys [...]

2016-12-14|

Kulturanalys söker utredare/statistiker

Kulturanalys har fått ett tillfälligt nordiskt uppdrag och söker nu en utredare/statistiker med inriktning på kulturstatistik, dnr 2016-115. För utförlig jobbeskrivning klicka här. Du är välkommen med din ansökan, innehållande personligt brev och CV, senast den [...]