Erik är fil.dr i litteraturvetenskap från Uppsala universitet och kommer närmast från Kulturrådet där han har arbetat som samordnare för forskning och statistik. Under sin tid på Kulturrådet har Erik även arbetat med bland annat litteraturstöd, nationella minoriteter och mångkultur. Erik har också arbetat på Kulturdepartementet som myndighetshandläggare inom bild- och formområdet samt med remissvaren till betänkandet Mål i mun (SOU 2002:27). Under våren 2011 satt Erik med i organisationskommittén för bildandet av Myndigheten för kulturanalys. På Myndigheten för kulturanalys ansvarar Erik för forskning och statistik inom kulturområdet.

Erik är även en kännare av såväl sociologen Pierre Bourdieu som författaren Jan Fridegård. I sin avhandling studerade Erik författaretablering och litterär normbildning i Sverige under 1900-talet med Jan Fridegård som exempel. Han har under sin tid på Kulturrådet publicerat flera studier med anknytning till kulturfrågor, däribland kan nämnas ”Till låns och till salu”, som utkom 2008 i antologin Den sköna skönlitteraturen 2 på BTJ Förlag.

Erik är också en inbiten betongskådare. Det innebär att han är en av de entusiastiska fågelskådarna som årligen tävlar om vem som ser flest fågelarter inom Stockholms tullar. Upptäckten av en tagiasångare på Skeppsholmen hösten 2006 är en av Eriks mest intressanta observationer i betongen så här långt.