Erika är fil. dr i nationalekonomi från Uppsala universitet. Hon disputerade 2005 på en avhandling om miljöekonomi. Erika har en gedigen bakgrund som utredare inom i miljöområdet. Hon kommer närmast från Naturvårdsverket där hon har arbetat med miljö- och klimatfrågor. Erika har bland annat arbetat med att utreda hur svenska industribranscher inom EU:s system för handel med utsläppsrätter skulle påverkas av en ambitionshöjning i klimatpolitiken. Erika även arbetat som sekreterare i Miljömålskommittén, som hade i uppdrag att utarbeta delmål till de nationella miljökvalitetsmålen, samt som sekreterare i Utredning om miljömålssystemet, som hade till uppgift att se över miljömålssystemet. På Myndigheten för kulturanalys kommer Erika att arbeta som utredare med inriktning på samhällsekonomiska analyser.

Erika har sina rötter i Mora och hon är sedan barnsben en hängiven skidåkare. Hon åker gärna både utförs- och medförs, men säger själv att hon åker för njutningens skull och undviker att få blodsmak i munnen.