Karolina är ekon. dr från Uppsala universitet och hon har tidigare arbetat som forskare och lärare vid Företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet samt Score (Stockholm Centre for Organizational Research) vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Karolina har huvudsakligen forskat på frågor som rör företags sociala och miljömässiga ansvar (CSR). Hon har särskilt intresserat sig för hur affärsmediernas ökade bevakning av näringslivet bidrar till att sätta ramarna för företags ansvar och skapa bilder av det ”goda” och ”onda” företaget samt vad det har för betydelse för företagens anseende. Vid sidan av sin forskning har Karolina även arbetat som konsult, främst med utvärdering och utredning av näringspolitiska satsningar. På Myndigheten för kulturanalys är Karolina ansvarig för omvärldsanalys och kommunikation. Det innebär att hon bevakar och analyserar frågor som rör kulturområdet samt sprider resultat och erfarenheter från Myndighetens analyser.

Karolina är en bokslukare som alltid har ett par-tre böcker på gång samtidigt. I princip läser hon all form av skönlitteratur allt från klassiker till mer moderna författare. En av de bättre böckerna hon har läst under sommarledigheten och som hon gärna rekommenderar är Beate Grimsruds senaste bok En dåre fri.