Lena är fil.dr. i nationalekonomi från Umeå universitet. Lena studerade sin grundutbildning i USA och hon har en examen, Bachelor of Science in Economics, från University of South Alabama. Efter avslutad examen flyttade hon tillbaka till Sverige för att läsa forskarutbildningen i nationalekonomi vid Umeå universitet. I sin avhandling studerar Lena Birkelöf kommunernas kostnader kring verksamheten enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Studierna görs ur ett regionalekonomiskt perspektiv med fokus på kommuner. Hon har även varit gästforskare vid San Diego State University samt varit postdoc vid Umeå universitet i ett projekt om Utlokalisering av myndigheter, arbetskraftsrörlighet och landsbygdsutveckling.

Lena kommer närmst från Finansdepartementets ekonomiska avdelning – enheten för offentliga finanser. Där har hon huvudsakligen arbetat med att prognostisera skatt på arbete och analyserat hur den makroekonomiska utvecklingen påverkar skatteintäkterna. På Kulturanalys kommer Lena att vara ansvarig för samhällsekonomiska analyser.

Lena har ett stort filmintresse och ser allt som går på bio, helst på hennes lokala bio – Bio Rio. För Lena är november en av de bästa månaderna – eftersom Stockholms filmfestival äger rum då.