Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter som rör Kulturanalys verksamhet.

2017-06-28|

Ny rapport undersöker kulturinstitutioners arbete för ökad mångfald

Kultursektorn har i uppdrag av regeringen att arbeta för en ökad mångfald. Rapporten Vilken mångfald? från Myndigheten för kulturanalys visar att det jämfört med andra diskrimineringsgrunder är svårt för de statliga och regionala kulturinstitutionerna att [...]

2017-06-27|

Ny rapport: Hur jämlikt är kulturdeltagandet i Sverige?

Kulturdeltagandet är högt i befolkningen, men det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys om kulturvanorna hos befolkningen mellan åldrarna 16 och 85 år. Myndigheten [...]

2017-06-16|

Välkommen till Kulturanalys seminarier i Almedalen!

Vad gör kultursektorn för att öka mångfalden - och vilka strategier och lärdomar finns att hämta från näringslivet och andra aktörer? Under Almedalsveckan bjuder vi in till presentation av en helt ny rapport och diskuterar [...]

2017-04-26|

Ny rapport: Ökning av museibesök efter fri entré-reformen

Museibesöken har ökat som helhet vid de centrala museerna, och i synnerhet vid de museer som infört fri entré under 2016, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. Under perioden 2015-2016 har museibesöken [...]

2017-04-24|

Ny rapport: Kulturen i siffror

I Kulturen i siffror presenterar Myndigheten för kulturanalys figurer och tabeller som ger en inblick i några kulturområden i Sverige idag och över tid. Rapporten innehåller beskrivande statistik om musik, läsning, museer, bibliotek, biografer, kulturmiljö [...]

2017-04-20|

Skadegörelse och hot vanligt vid svenska museer

På vart tredje museum har personalen någon gång utsatts för våld och hot under 2015. Hot och trakasserier mot besökare har förekommit vid vart tionde museum. Det framkommer i Myndigheten för kulturanalys rapport Utsatta museer? [...]

2017-03-01|

Ny rapport: Kulturdeltagande brett men ojämnt fördelat i Sverige

Rapporten Kulturanalys 2017, som Myndigheten för kulturanalys idag överlämnar till regeringen, innehåller en lägesbedömning av hur kulturområdet utvecklas i relation till de kulturpolitiska målen. Av rapporten framgår att deltagandet i kulturlivet är brett förankrat bland [...]

2017-02-27|

Kulturanalys årsredovisning för 2016

Kulturanalys årsredovisning för verksamhetsåret 2016 är nu inlämnad och kan laddas hem här.  

2017-02-20|

20 miljoner deltagare i studieförbundens kulturprogram

Studieförbundens deltagare i kulturprogram ökar över tid. Under 2015 hade studieförbundens kulturprogram 20 miljoner deltagare. Flest deltagare har arrangemang inom området musik, dans och dramatik. Det visar en ny statistikrapport om studieförbundens verksamhet från Myndigheten [...]