Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter som rör Kulturanalys verksamhet.

2016-12-14|

Kulturanalys söker utredare/statistiker

Kulturanalys har fått ett tillfälligt nordiskt uppdrag och söker nu en utredare/statistiker med inriktning på kulturstatistik, dnr 2016-115. För utförlig jobbeskrivning klicka här. Du är välkommen med din ansökan, innehållande personligt brev och CV, senast den [...]

2016-12-14|

Sätt kryss i kalendern! Kulturpolitisk dag den 20 januari 2017

Mellan passion och administration – en (o)möjlig balansgång?   En kulturpolitisk dag om kulturinstitutioners handlingsutrymme   På årets kulturpolitiska dag blickar vi både bakåt och framåt i tiden och lyfter frågor om förutsättningar för konstnärlig [...]

2016-11-30|

Ny rapport: Hur hanterar uppdragsgivare hot mot kulturarbetare?

Idag publiceras Värdar eller väktare?, fortsättningen på Myndigheten för kulturanalys mycket uppmärksammade rapport om hot mot författare och konstnärer. I den nya rapporten undersöks hur uppdragsgivare inom konst och litteratur agerar för att hantera och [...]

2016-11-07|

Kulturmiljöstatistik publiceras för första gången på 20 år

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys statistik över kulturmiljöområdet, som bland annat redovisar antalet byggnadsminnen och andra skyddade kulturmiljöer samt statliga anslag till området. Det är första gången på nästan 20 år som sådan statistik publiceras. [...]

2016-10-24|

Kulturanalys söker utredare/statistiker

Kulturanalys söker en utredare/statistiker med inriktning på officiell kulturstatistik, dnr 2016-94. För utförlig jobbeskrivning klicka här. Du är välkommen med din ansökan, innehållande personligt brev och CV, senast den 14 november 2016 till info@kulturanalys.se. Urval kommer [...]

2016-10-24|

Nya medarbetare på Kulturanalys Norden

Inom Kulturanalys nya uppdrag som värdorganisation för ett kunskapscenter för nordisk kulturpolitik, Kulturanalys Norden, har nu Erik Peurell och Jahnavi Wallin tillträtt sina anställningar. Erik är fil.dr i litteraturvetenskap från Uppsala universitet. Han har tidigare [...]

2016-10-17|

Ny statistik över offentliga medel till kultur

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys rapporten Samhällets utgifter för kultur som ingår i Kulturanalys uppdrag om officiell statistik för kulturområdet. Den redovisar utvecklingen av anslagen till kultur inom staten, kommuner och landsting under 2015 samt [...]

2016-10-04|

Promemoria om resultatindikatorer för kulturpolitiken

Myndigheten för kulturanalys har ett regeringsuppdrag att undersöka möjligheten att utveckla indikatorer på kulturområdet. Bakgrunden till uppdraget är att riksdagspartierna behöver kunna följa utvecklingen av kulturområdet över tid och värdera resultaten av offentlig insatser i [...]

2016-09-08|

Välkommen till våra seminarier på Bokmässan

I höst kommer en fortsättning på Myndigheten för kulturanalys uppmärksammade rapport om hot och trakasserier mot författare och konstnärer. Ta del av en förhandspresentation på Bokmässan och hör reaktioner från branschen. Var tredje författare och [...]