Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter som rör Kulturanalys verksamhet.

2017-01-20|

Länsteatrarnas anslag har kontinuerligt urholkats sedan 1990-talet

Länsteatrarnas verksamhetsanslag har urholkats av lönekostnadsutvecklingen, vilket försämrat möjligheterna att anställa personal. Det framgår av den nya rapporten Dramatiska villkor från Myndigheten för kulturanalys, som undersökt det ekonomiska handlingsutrymmet hos länsteatrarna mellan åren 1980 - [...]

2016-12-20|

Museer i siffror

År 2015 gjordes cirka 26,5 miljoner museibesök i Sverige på museer med mer än en årsarbetskraft, vilket är en ökning av besök jämfört med föregående år. Uppgifterna publiceras i Museer 2015 av Myndigheten för kulturanalys. [...]

2016-12-15|

Besök Kulturanalys Nordens nya webbplats

Kulturanalys Norden är ett nytt centrum för ökad kunskap om kulturlivet i Norden som inrättas av Nordiska ministerrådet. Myndigheten för kulturanalys har fått uppdraget att bygga upp och ansvara för det. Läs mer på kulturanalysnorden.se. Kulturanalys [...]

2016-12-14|

Kulturanalys söker utredare/statistiker

Kulturanalys har fått ett tillfälligt nordiskt uppdrag och söker nu en utredare/statistiker med inriktning på kulturstatistik, dnr 2016-115. För utförlig jobbeskrivning klicka här. Du är välkommen med din ansökan, innehållande personligt brev och CV, senast den [...]

2016-12-14|

Sätt kryss i kalendern! Kulturpolitisk dag den 20 januari 2017

Mellan passion och administration – en (o)möjlig balansgång?   En kulturpolitisk dag om kulturinstitutioners handlingsutrymme   På årets kulturpolitiska dag blickar vi både bakåt och framåt i tiden och lyfter frågor om förutsättningar för konstnärlig [...]

2016-11-30|

Ny rapport: Hur hanterar uppdragsgivare hot mot kulturarbetare?

Idag publiceras Värdar eller väktare?, fortsättningen på Myndigheten för kulturanalys mycket uppmärksammade rapport om hot mot författare och konstnärer. I den nya rapporten undersöks hur uppdragsgivare inom konst och litteratur agerar för att hantera och [...]

2016-11-07|

Kulturmiljöstatistik publiceras för första gången på 20 år

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys statistik över kulturmiljöområdet, som bland annat redovisar antalet byggnadsminnen och andra skyddade kulturmiljöer samt statliga anslag till området. Det är första gången på nästan 20 år som sådan statistik publiceras. [...]

2016-10-24|

Kulturanalys söker utredare/statistiker

Kulturanalys söker en utredare/statistiker med inriktning på officiell kulturstatistik, dnr 2016-94. För utförlig jobbeskrivning klicka här. Du är välkommen med din ansökan, innehållande personligt brev och CV, senast den 14 november 2016 till info@kulturanalys.se. Urval kommer [...]

2016-10-24|

Nya medarbetare på Kulturanalys Norden

Inom Kulturanalys nya uppdrag som värdorganisation för ett kunskapscenter för nordisk kulturpolitik, Kulturanalys Norden, har nu Erik Peurell och Jahnavi Wallin tillträtt sina anställningar. Erik är fil.dr i litteraturvetenskap från Uppsala universitet. Han har tidigare [...]