Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter som rör Kulturanalys verksamhet.

2016-05-26|

Kulturanalys söker tre nya medarbetare

Myndigheten för kulturanalys utökar sin verksamhet och söker nu tre nya medarbetare: Utredare/statistiker med inriktning på officiell kulturstatistik, dnr 2016-58 Utredare med inriktning på nordisk statistiksamordning och utvärdering, dnr 2016-59 Utredare/statistiker med inriktning på nordisk [...]

2016-05-19|

Skapande skola – mer kultur till skoleleverna och mer jobb till konstnärerna?

Sedan Skapande skola-bidraget infördes 2008 har drygt 1 000 miljoner kronor avsatts till kommunerna för kultur i grundskolan. Men hur och i vilken grad uppnås syftet med statsbidraget? Har resurserna till kultur i skolan på [...]

2016-04-14|

Ny rapport om hot, trakasserier och våld mot konstnärer och författare

Hot, trakasserier, våld, stöld eller skadegörelse har drabbat var tredje författare och konstnär någon gång, och för vissa är det en vardag. Det visar rapporten Hotad kultur? En undersökning om hot, trakasserier och våld mot [...]

2016-03-22|

Ny rapport om allas möjlighet att delta i kulturlivet

Hur utvecklas kulturområdet i relation till de kulturpolitiska målen? Det är ämnet för rapporten Kulturanalys 2016. Kulturanalys har regeringens uppdrag att varje år följa upp de kulturpolitiska målen utifrån de analyser, utvärderingar och bedömningar som [...]

2016-03-10|

Forskarrapport ”Rummet av kulturvanor” publicerad

Kulturanalys publicerade i januari rapporten Kulturvanor, och som en del i detta projekt uppdrog myndigheten åt en extern forskare att göra en fördjupad analys av de kulturvanefrågor som ställts i SOM-institutets undersökning 2014. Analysen gjordes [...]

2016-02-22|

Kulturanalys årsredovisning för 2015 publicerad

Kulturanalys årsredovisning för 2015 överlämnades idag till Regeringen, och finns för nedladdning här.

2016-02-08|

Se Kulturpolitisk dag i efterhand

Klyftorna ökar i samhället - gäller det också kulturen? Vad händer när ekonomiska skillnader blir större, landsbygden alltmer glesbefolkad och vi lever i individanpassade världar på nätet? Tisdagen den 19 januari arrangerade vi vår konferens Kulturpolitisk [...]

2016-01-19|

Utbildning har stor påverkan på kulturvanorna

Nästan alla tar del av kultur, men vilken sorts kultur och hur ofta varierar, och en faktor med mycket stor påverkan är utbildningsnivå. Det slås fast i vår nya rapport Kulturvanor som baseras på material [...]

2015-12-08|

Ny statistikrapport: Museer 2014

I Museer 2014 publiceras statistik över svenska museers besök, personal, ekonomi och samlingar. Här finns till exempel uppgifter om antal besök av barn och unga, hur stora delar av samlingarna som digitaliserats, andel kvinnor respektive [...]