Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter som rör Kulturanalys verksamhet.

2016-10-17|

Ny statistik över offentliga medel till kultur

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys rapporten Samhällets utgifter för kultur som ingår i Kulturanalys uppdrag om officiell statistik för kulturområdet. Den redovisar utvecklingen av anslagen till kultur inom staten, kommuner och landsting under 2015 samt [...]

2016-10-04|

Promemoria om resultatindikatorer för kulturpolitiken

Myndigheten för kulturanalys har ett regeringsuppdrag att undersöka möjligheten att utveckla indikatorer på kulturområdet. Bakgrunden till uppdraget är att riksdagspartierna behöver kunna följa utvecklingen av kulturområdet över tid och värdera resultaten av offentlig insatser i [...]

2016-09-08|

Välkommen till våra seminarier på Bokmässan

I höst kommer en fortsättning på Myndigheten för kulturanalys uppmärksammade rapport om hot och trakasserier mot författare och konstnärer. Ta del av en förhandspresentation på Bokmässan och hör reaktioner från branschen. Var tredje författare och [...]

2016-09-05|

Kulturanalys får Kunskapscenter för Nordisk Kulturpolitik

Nordiska ministerrådet har beslutat inrätta ett Kunskapscenter för Nordisk Kulturpolitik, och har givit Myndigheten för kulturanalys uppdraget att bygga upp och ansvara för detta. Kunskapscenter för Nordisk Kulturpolitik är ett projekt med målet att öka [...]

2016-06-15|

Välkommen till vårt seminarium i Almedalen 4/7!

Hot mot författare och konstnärer - vad kan samhället göra? Tid: Måndag 4/7 kl 14.15-15.15 Plats: Länsteatern, Bredgatan 10, Visby Var tredje konstnär och författare har någon gång utsatts för hot, våld eller trakasserier – [...]

2016-06-03|

Besöken på centralmuseerna fortsätter att öka

Under 2015 gjordes 7,3 miljoner besök på de centrala museerna, vilket var den högsta siffran sedan 2012. Det visar ny statistik som Kulturanalys publicerar idag i rapporten Besöksutveckling för de centrala museerna 2015. Publiken ökade under [...]

2016-05-26|

Kulturanalys söker tre nya medarbetare

Myndigheten för kulturanalys utökar sin verksamhet och söker nu tre nya medarbetare: Utredare/statistiker med inriktning på officiell kulturstatistik, dnr 2016-58 Utredare med inriktning på nordisk statistiksamordning och utvärdering, dnr 2016-59 Utredare/statistiker med inriktning på nordisk [...]

2016-05-19|

Skapande skola – mer kultur till skoleleverna och mer jobb till konstnärerna?

Sedan Skapande skola-bidraget infördes 2008 har drygt 1 000 miljoner kronor avsatts till kommunerna för kultur i grundskolan. Men hur och i vilken grad uppnås syftet med statsbidraget? Har resurserna till kultur i skolan på [...]

2016-04-14|

Ny rapport om hot, trakasserier och våld mot konstnärer och författare

Hot, trakasserier, våld, stöld eller skadegörelse har drabbat var tredje författare och konstnär någon gång, och för vissa är det en vardag. Det visar rapporten Hotad kultur? En undersökning om hot, trakasserier och våld mot [...]