Att utveckla indikatorer för utvärdering av kulturpolitik

Redovisning av ett regeringsuppdrag

Myndigheten för kulturanalys presenterar nu sin redovisning av ett uppdrag som regeringen gav i regleringsbrevet för 2012. Uppdraget var att analysera hur kvalitativa och kvantitativa indikatorer kan utvecklas för att utvärdera effekterna av den svenska nationella kulturpolitiken.

Klicka här för att ladda ner rapporten

Klicka här för att ladda ner ett informationsblad om rapporten

Klicka här för att ladda ner en engelsk sammanfattning av rapporten (English summary of the report)