About ka-admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far ka-admin has created 6 blog entries.

Rapport från Kulturanalys kulturpolitiska debatt

Den 3 november arrangerade Myndigheten för kulturanalys en kulturpolitisk dag där resultaten från två nya [...]

2014-11-04|

Ny medarbetare: Erika Budh

Erika är fil. dr i nationalekonomi från Uppsala universitet. Hon disputerade 2005 på en avhandling om miljöekonomi. Erika har en gedigen bakgrund som utredare inom i miljöområdet. Hon kommer närmast från Naturvårdsverket där hon har arbetat med miljö- och klimatfrågor. […]

2011-08-08|

Ny medarbetare: Karolina Windell

Karolina är ekon. dr från Uppsala universitet och hon har tidigare arbetat som forskare och lärare vid Företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet samt Score (Stockholm Centre for Organizational Research) vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Karolina har huvudsakligen forskat på frågor som rör företags sociala och miljömässiga ansvar (CSR). […]

2011-06-14|

Ny medarbetare: Rickard Bengtsberg

Rickard har en pol. mag. med miljöinriktning i nationalekonomi från Umeå universitet. Vid sidan av studier i nationalekonomi har Rickard även studerat statistik vid Göteborgs universitet samt filmvetenskap och nationalekonomi vid University of Minnesota, Duluth. Rickard har tidigare arbetat med ekonomisk datainsamling och ekonomiska analyser vid Fiskeriverket i Göteborg. […]

2011-06-13|

Ny medarbetare: Erik Peurell

Erik är fil.dr i litteraturvetenskap från Uppsala universitet och kommer närmast från Kulturrådet där han har arbetat som samordnare för forskning och statistik. Under sin tid på Kulturrådet har Erik även arbetat med bland annat litteraturstöd, nationella minoriteter och mångkultur. […]

2011-04-01|

Ny medarbetare: Annika Högland

Annika kommer senast från Organisationskommittén för bildande av Myndigheten för kulturanalys. Hon är utbildad inom medie- och kommunikationsvetenskap vid JMK, Stockholms universitet samt inom projektledning vid Masters of Media. Hon har en bakgrund inom IT- och reklambranschen där hon arbetat som projektledare och konceptutvecklare. Annika har även arbetat med Kultursamverkansutredningen samt Utredningen om en nationell musikplattform. […]

2011-04-01|
Load More Posts