About Karolina

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far Karolina has created 39 blog entries.

Rapportsläpp och kulturpolitiskt samtal om kultursamverkansmodellen

Den 28 maj överlämnar Kulturanalys en ny rapport om kultursamverkansmodellen till regeringen. Kulturanalys bjuder in [...]

2013-05-27|

Ny medarbetare: Emma Bergmark

Emma har en fil. dr. i fysikalisk biologi från Stockholms universitet. Hon har sin grundutbildning [...]

2013-05-15|

Ny medarbetare: Fredrik Junkka

Fredrik Junkka är nationalekonom från Umeå universitet och har tidigare arbetat på Myndigheten för tillväxtpolitiska [...]

2013-05-15|

Besöksutveckling för museer 2012

Myndigheten för kulturanalys redovisar i dag sitt regeringsuppdrag att ”följa upp besöksutveckling och tillgänglighet på [...]

2013-04-30|

Rapport från forskningssymposiet Cultural policy in Finland and Sweden – Two sides of the same coin?

Den 8–9 april genomfördes forskningssymposiet Cultural policy in Finland and Sweden – Two sides of [...]

2013-04-12|

Kultursamverkansnätverkets vårträff

Den 21 mars var det dags för vårens träff i det nätverk av kulturtjänstemän som [...]

2013-03-22|

Ny forskningsrapport publicerad: Jämförande fallstudie av kultursamverkansmodellen

Vad har kultursamverkansmodellen för effekter på regioners och kommuners kulturpolitiska organisation, verksamhetsstyrning och ekonomiska prioriteringar? [...]

2013-03-19|

Vad händer i Kultursverige? Ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

En ny rapport från Myndigheten för kulturanalys överlämnas i dag till regeringen. Rapporten innehåller analyser [...]

2013-02-28|

Ny omvärldsanalys: Crowdfunding skapar nya finansieringsvägar

Crowdfunding som alternativ finansieringsmodell inom kulturlivet har fått mycket uppmärksamhet. Inte minst av regioner som [...]

2013-02-18|

Ny rapport: Finansieringsmodeller för konst och kultur – En kartläggning av problem, teori och exempel

Intresset för att utveckla nya finansieringslösningar och främja icke-offentlig finansiering av kultur är stort i Sverige. Det finns en uttalad politisk vilja att bredda kulturens finansiering. Därmed krävs fördjupad kunskap om vilka hinder som måste överbryggas för att privata aktörer ska öka sin finansiering av kulturlivet. Som ett led i att utveckla kunskap inom området har Kulturanalys gett doktorand Anna Klerby vid Högskolan Dalarna i uppdrag att kartlägga olika finansieringsmodeller för konst och kultur. Klerbys rapport bygger på en litteraturstudie som syftar till att undersöka hur offentliga insatser kan utformas för att underlätta etableringen av nya finansieringsvägar. Alla slutsatser och förslag som redovisas i rapporten är författarens egna. Rapporten kan laddas ner här. […]

2012-11-23|
Load More Posts