About Rickard

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far Rickard has created 19 blog entries.

Årets insamling av museistatistik är inledd

Den 6 mars öppnades enkäten för 2012 års museistatistik. Genom ett epostutskick fick 250 respondenter [...]

2013-03-07|

Kulturanalys årsredovisning för 2012 publicerad

I vår årsredovisning för 2012 redogör vi för året som gått. Vi berättar om vad vi [...]

2013-02-22|

Ny statistikrapport: Museer 2011

Populärt att gå på museum Museibesöken i Sverige ökar. Under 2011 gjordes fler än 18 [...]

2012-12-03|

Rapport från möte med European Group on Museum Statistics (EGMUS)

European Group on Museum Statistics (EGMUS) är en grupp som bildades 2002 med syfte att arbeta för insamling och publicering av jämförbar statistik från museer inom Europa. För närvarande är 27 länder, inom och utanför Europeiska unionen, medlemmar. Den 15-16 november 2012 hölls det trettonde plenarmötet i Berlin, på vilket Myndigheten för kulturanalys deltog. […]

2012-11-30|

Myndigheten för kulturanalys får ökat anslag i kulturbudgeten

I budgetpropositionen föreslås att Myndigheten för kulturanalys får förstärkning med 4 miljoner kronor för budgetåret [...]

2012-10-05|

Rapport från Kulturanalys idéseminarium: Kultur för alla – allas kultur?

Den 11 september samlade Myndigheten för kulturanalys närmare 50 representanter från kulturdepartementet, myndigheter, universitet och högskolor samt kulturlivet för att diskutera hur alla kan ges möjlighet att ta del av kulturlivet och om detta ens är görbart. […]

2012-09-18|

Regeringsuppdrag överlämnat: Att utveckla indikatorer för utvärdering av kulturpolitik

[…]

2012-09-03|

Örebro universitets och SCBs sommarskola i statistik

Den 18-20 juni deltog Myndigheten för kulturanalys i Örebro universitets och SCBs sommarskola i statistik. Sommarskolan som är årligen återkommande har olika teman, årets tema var Asking and Answering Survey Questions – Cognitive and Communicative Processes. […]

2012-06-21|

Ny ledamot i vårt vetenskapliga råd

Vi är mycket glada över att kunna hälsa professor Oddrun Sæter välkommen som ny ledamot [...]

2012-05-25|

Kulturanalys har börjat besöka regionerna

Våra besök i regionerna och landstingen inleddes med en resa till Dalarna den 3 maj. [...]

2012-05-10|
Load More Posts