About Rickard

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far Rickard has created 19 blog entries.

Seminarium om kulturens värde

Den 27 april deltog Myndigheten för kulturanalys i ett seminarium arrangerat av Centrum för turism, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, [...]

2012-05-09|

Stor uppslutning på Kultursamverkansnätverkets första träff

Samtliga regioner och landsting som ingår i samverkansmodellen eller som ska gå med från och [...]

2012-04-19|

Första rapporten överlämnad till regeringen

Kultursamverkansmodellen sätter kulturen på den politiska agendan Kulltursamverkansmodellen har bidragit till att lyfta kulturfrågorna och sätta kulturen på den politiska agendan. Men det har varken blivit mer pengar eller stora omfördelningar av resurserna när regionerna själva får bestämma över hur statens kulturpengar ska fördelas. Det mesta går liksom tidigare till institutioner för professionell teater-, dans- och musikverksamhet i storstäder. Det är några av slutsatserna i den rapport som Myndigheten för kulturanalys idag överlämnar till regeringen. […]

2012-03-01|

Myndigheten för kulturanalys vetenskapliga råd

Myndigheten för kulturanalys har inrättat ett vetenskapligt råd för strategiska frågor som rör inriktningen på det vetenskapliga förhållningssättet och genomförandet i myndighetens utvärderingar och analyser. […]

2012-01-12|

Myndigheten för Kulturanalys övertar ansvaret för den officiella statistiken

Från och med 1 januari 2012 har Kulturanalys nya ansvarsområden och uppdrag. […]

2012-01-11|

Rapport från ESSnet-cultures avslutningskonferens 17-18 oktober

Under cirka två år har ett projekt pågått inom ESSnet-culture (The European Statistical System network on culture). Projektets syfte har varit att titta på hur arbetet med kulturstatistik kan harmoniseras inom EU för att kunna jämföra data mellan medlemsstater. Den 17 till 18 oktober hölls en avslutningskonferens i Luxemburg för att summera och presentera arbetets resultat, slutsatser och rekommendationer. […]

2011-10-26|

Rapport från konferensen Kultur för livet

Den 6-7 oktober genomfördes konferensen Kultur för livet i Malmö. Temat för konferensen var sambandet mellan kultur, hälsa och livskvalitet. […]

2011-10-10|

Rapport från Kulturanalys idéseminarier 7-8 september

Myndigheten för kulturanalys genomförde den 7 och 8 september två idéseminarier: ett om kulturens finansiering och ett om barns och ungas kultur. Detta gjordes som ett led i förberedelserna för att ta fram forskningsbaserade underlag för kommande rapporter till regeringen. […]

2011-09-15|

Rapport från nordisk kulturpolitisk konferens 23-25 augusti

Den 23-25 augusti deltog Myndigheten för kulturanalys i den 5:e nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning i Norrköping […]

2011-08-26|
Load More Posts