Hur jämställd är den statliga kultursektorn i Norden?

Det råder en jämn könsfördelning bland anställda på statligt finansierade kulturverksamheter i de nordiska länderna. [...]

2017-11-13|

Ny nationell statistik för kulturella och kreativa näringar

Måndag 6 november lanserar Tillväxtverket ny officiell nationell svensk statistik om kulturella och kreativa näringar [...]

2017-11-06|

Ny rapport: Vad gör barn och unga på fritiden?

Kulturdeltagandet är högt bland barn och unga, men det finns skillnader mellan olika åldrar och [...]

2017-10-31|

Ny statistik: Mer offentliga medel till kulturen över tid

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur, som bland [...]

2017-10-16|

Ny publikation: Film på bio i Norden

Kulturanalys Norden har nyligen släppt Film på bio i Norden, den första publikationen i en serie [...]

2017-10-05|

Ny rapport: Fler besök till svenska museer

År 2016 gjordes cirka 28,1 miljoner museibesök i Sverige på museer med mer än en [...]

2017-10-02|

Kulturanalys har ny adress

Från den 4 september sitter Kulturanalys på Torsgatan 11, Stockholm. Ny postadress är: Myndigheten för [...]

2017-09-04|

Kulturanalys omlokaliseras till Göteborg

Myndigheten för kulturanalys har idag fått besked om att vår verksamhet kommer att omlokaliseras till [...]

2017-08-30|

Ny rapport undersöker kulturinstitutioners arbete för ökad mångfald

Kultursektorn har i uppdrag av regeringen att arbeta för en ökad mångfald. Rapporten Vilken mångfald? [...]

2017-06-28|

Ny rapport: Hur jämlikt är kulturdeltagandet i Sverige?

Kulturdeltagandet är högt i befolkningen, men det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället. [...]

2017-06-27|
Load More Posts