Kulturanalys omlokaliseras till Göteborg

Myndigheten för kulturanalys har idag fått besked om att vår verksamhet kommer att omlokaliseras till [...]

2017-08-30|

Ny rapport undersöker kulturinstitutioners arbete för ökad mångfald

Kultursektorn har i uppdrag av regeringen att arbeta för en ökad mångfald. Rapporten Vilken mångfald? [...]

2017-06-28|

Ny rapport: Hur jämlikt är kulturdeltagandet i Sverige?

Kulturdeltagandet är högt i befolkningen, men det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället. [...]

2017-06-27|

Välkommen till Kulturanalys seminarier i Almedalen!

Vad gör kultursektorn för att öka mångfalden - och vilka strategier och lärdomar finns att [...]

2017-06-16|

Ny rapport: Ökning av museibesök efter fri entré-reformen

Museibesöken har ökat som helhet vid de centrala museerna, och i synnerhet vid de museer [...]

2017-04-26|

Ny rapport: Kulturen i siffror

I Kulturen i siffror presenterar Myndigheten för kulturanalys figurer och tabeller som ger en inblick [...]

2017-04-24|

Skadegörelse och hot vanligt vid svenska museer

På vart tredje museum har personalen någon gång utsatts för våld och hot under 2015. [...]

2017-04-20|

Ny rapport: Kulturdeltagande brett men ojämnt fördelat i Sverige

Rapporten Kulturanalys 2017, som Myndigheten för kulturanalys idag överlämnar till regeringen, innehåller en lägesbedömning av [...]

2017-03-01|

Kulturanalys årsredovisning för 2016

Kulturanalys årsredovisning för verksamhetsåret 2016 är nu inlämnad och kan laddas hem här.  

2017-02-27|

20 miljoner deltagare i studieförbundens kulturprogram

Studieförbundens deltagare i kulturprogram ökar över tid. Under 2015 hade studieförbundens kulturprogram 20 miljoner deltagare. [...]

2017-02-20|
Load More Posts