Kulturanalys söker en vikarierande utredare/analytiker

Myndigheten för kulturanalys söker en vikarierande utredare/analytiker med bred erfarenhet av utrednings- eller analysarbete utifrån [...]

2017-09-15|

Kulturanalys söker utredare/statistiker

Kulturanalys söker en utredare/statistiker med inriktning på officiell kulturstatistik, dnr 2016-94. För utförlig jobbeskrivning klicka [...]

2016-10-24|

Promemoria om resultatindikatorer för kulturpolitiken

Myndigheten för kulturanalys har ett regeringsuppdrag att undersöka möjligheten att utveckla indikatorer på kulturområdet. Bakgrunden [...]

2016-10-04|

Kulturanalys får Kunskapscenter för Nordisk Kulturpolitik

Nordiska ministerrådet har beslutat inrätta ett Kunskapscenter för Nordisk Kulturpolitik, och har givit Myndigheten för [...]

2016-09-05|

Skapande skola – mer kultur till skoleleverna och mer jobb till konstnärerna?

Sedan Skapande skola-bidraget infördes 2008 har drygt 1 000 miljoner kronor avsatts till kommunerna för [...]

2016-05-19|

Vetenskapliga rådet får nya ledamöter

Kulturanalys har sedan myndigheten bildades haft ett vetenskapligt råd bestående av ett antal nordiska forskare [...]

2015-02-06|

Kulturpolitisk debatt 3 november

Den 3 november arrangerar Myndigheten för kulturanalys en kulturpolitisk dag där resultaten från två nya [...]

2014-10-08|

Pilotundersökning om barns och ungas kulturvanor

Ett av kulturpolitikens centrala mål är att alla ska ges möjligheter att delta i kulturlivet. [...]

2014-06-19|

Vem besöker de centrala museerna? Redovisning av ett regeringsuppdrag

Promemorian Vem besöker de centrala museerna? Redovisning av ett regeringsuppdrag har utarbetats av Myndigheten för kulturanalys som [...]

2013-12-18|

Presentation av en ny rapport om Skapande skola 3 december

Nås alla elever av konstnärliga upplevelser genom Skapande skola? Vilken status har kulturen i skolan? [...]

2013-11-25|
Load More Posts