Insynsråd

Ledamöterna i Kulturanalys insynsråd utses av regeringen. Myndighetschefen är enligt myndighetsförordningen ordförande i insynsrådet.

Elisabeth Lax

Elisabeth Lax är t.f. chef för Norrbottensteatern. Hon har tidigare arbetat som divisionschef för kultur- och utbildning i Norrbottens läns landsting, som förvaltningschef för kultur och turism i Kungsbacka kommun och på Stora Teatern/Göteborgsoperan. På Stora Teatern/Göteborgsoperan arbetade hon som sångerska och sedan som chef för Göteborgsoperans kör. Hon arbetade också som projektledare och under drygt fem år som personalchef för verksamheten.

 

 

Tobias Nielsén

Tobias Nielsén är kulturekonom och vd för kunskapsföretaget Volante som genomför utredningar, ger ut böcker och arrangerar utbildningar. Han har stått bakom ett antal omvärlds- och ekonomiska analyser med fokus på kultursektorn och kreativa näringar. Hösten 2009 var han som enda svensk utvald som en av finalisterna till Cultural Policy Research Award i Europa. Tobias är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och Columbia Business School.

 

 

Mikael Palo

Mikael Palo är kultur- & utbildningschef vid Landstinget Sörmland. Han har en bred erfarenhet som ledare i många organisationer och sammanhang. Tidigare har han arbetat på Migrationsverket, som biträdande konserthuschef på Berwaldhallen, som vice-VD på Kairos Future och som administrativ chef inom utbildning såväl på friskola som folkhögskola. Mikael är musiker från början med organist- och körledarutbildning. Vidare har han genomgått en MBA-utbildning i General Management på Handelshögskolan i Stockholm.