Jobba hos oss

Lediga tjänster

För närvarande har vi inga lediga tjänster.

Tillsatta tjänster

  • Utredare/statistiker med inriktning på kulturstatistik, dnr 2016-115. Beslut om att anställa Lovisa Sydén till denna tjänst anslaget på myndighetens anslagstavla den 21/2 2017.

Överklagan

Den som vill överklaga ett beslut om anställning ska skriva till Myndigheten för kulturanalys, Box 120 30, 102 21 Stockholm. I brevet ska framgå vilket beslut som överklagas (ange diarienummer), samt vilken ändring av beslutet som önskas och skälen för detta.
För att en överklagan ska kunna prövas, måste det ha kommit in till Kulturanalys inom tre veckor från den dag beslutet anslogs. Överklagan sänds sedan vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.