Jobba hos oss

Lediga tjänster

Vikarierande utredare/analytiker (dnr 2017-84). Kulturanalys beslutade den 27/10 2017 att anställa Love Ander till denna tjänst. Beslutet anslogs den 30/10.

Överklagan

Den som vill överklaga ett beslut om anställning ska skriva till Myndigheten för kulturanalys, Box 120 30, 102 21 Stockholm. I brevet ska framgå vilket beslut som överklagas (ange diarienummer), samt vilken ändring av beslutet som önskas och skälen för detta.
För att en överklagan ska kunna prövas, måste det ha kommit in till Kulturanalys inom tre veckor från den dag beslutet anslogs. Överklagan sänds sedan vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.