Bild och form

Kulturanalys har från 2014 uppdraget att utveckla officiell statistik för bild och form. Kulturanalys har påbörjat detta arbete genom att museer som har haft utställningsverksamhet med samtida konst har fått svar på frågor om MU-avtalet. MU-avtalet är ett ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar. Uppgifterna har publicerats i rapporten Museer 2013.

En första publikation med statistik om konsthallar planeras till hösten 2018.

Utvecklingsarbete

Ett utvecklingsarbete för statistik inom bild- och formområdet kommer att påbörjas under 2017. Ambitionen är att börja sammanställa uppgifter för konsthallar och andra utställningsarrangörer.

Tidigare statistik

Statens kulturråd publicerade under några år statistik om konsthallar inom ramen för museistatistiken till och med 2008. En särskild rapport med statistik för bild- och formområdet publicerades för statistikåret 2009.

Läs mer

Statens kulturråd