Samhällets utgifter för kultur

Kulturanalys sammanställer vartannat år officiell statistik om statliga, regionala och kommunala utgifter för kultur. Även hushållens utgifter för kultur ingår.

Regionernas utgifter samlas in av Kulturanalys via en enkät. Kommunernas och hushållens utgifter beställer vi från Statistiska centralbyrån och statens utgifter hämtar vi från Ekonomistyrningsverket.

Rapporterna samt tillhörande dokument finns att ladda ner i högerspalten.

Tidigare statistik

Statistik om samhällets kulturutgifter har tidigare publicerats av Statens kulturråd som under perioden 1994–2011 var statistikansvarig myndighet.

Läs mer

Ekonomistyrningsverket: Statsbudgetens årliga utfall

Statistiska centralbyrån: Räkenskapssammandragen, Undersökning om hushållens utgifter (HUT)