Forskningsportal2017-11-30T15:26:00+02:00

Kulturanalys har ambitionen att ha god kännedom om kulturpolitisk forskning i Sverige och i övriga Norden, samt vara en aktiv länk mellan forskarsamhället och den kulturpolitiska praktiken. Att ha kunskap om forskning inom områden som har bäring på kulturpolitiken är centralt för att Kulturanalys ska kunna göra analyser av god kvalitet och med relevans för våra målgrupper. Vi arbetar aktivt för att tillgodogöra oss information om aktuell kulturpolitisk forskning genom att etablera kontakter med forskarmiljöer i och utanför Sverige, följa vetenskapliga konferenser samt lägga ut uppdrag på forskare.

Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av intressanta forskningsmiljöer runt om i Sverige och övriga norden som på olika sätt bedriver forskning kring kulturpolitiskt relevanta frågor. Vi har också valt att ge tips på aktuell litteratur som presenterar nya forskningsresultat.