Vanliga frågor och svar om museiundersökningen2014-10-16T12:53:43+02:00

Här kommer vi att samla information, definitioner och svar på vanliga frågor om undersökning av museer för den officiella statistiken 2012. Sidan kommer fortlöpande att uppdateras med ny information och svar på frågor.

Vad är ett museum?

Enligt ICOMs senaste definition är ett museum:

– en permanent institution som tjänar samhället och dess utveckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld.

Definitioner

Donation: Överlåtelse av egendom genom gåva eller testamentariskt förordnande utan krav på motprestation.

Filial: En plats eller ett hus utanför huvudbyggnaden där museet bedriver permanent verksamhet under hela eller delar av verksamhetsåret.

Fondavkastning: Avkastning från fonder som museet är förmånstagare till. Exempelvis kan en donation ha fonderats och avkastningen från dessa fonder ska anges under fondavkastning.

Sponsring: Ett samarbete på affärsmässiga grunder, som är till ömsesidig nytta för båda parter. Till exempel får museet likvida medel och/eller varor och tjänster och som motprestation får sponsorn reklam- eller marknadsföringstjänster.

Information

En bugg i enkätprogrammet har för de första enkätbesvararna orsakat problem att fylla i årsverken annat än som heltal, men det felet är nu åtgärdat. För er som vill korrigera redan lämnade uppgifter går det bra att öppna enkäten igen och göra de ändringar ni behöver.