Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att bedöma utvecklingen på kulturområdet i relation till de nationella kulturpolitiska målen. Nu bjuder vi in till en kulturpolitisk dag, där vi med utgångspunkt i vår aktuella lägesbedömning diskuterar hinder och möjligheter för att uppnå målen. Bland annat har coronapandemin och det besvärliga ekonomiska läget bidragit till att tydliggöra strukturella problem i kulturens finansiering. Hur kan goda ekonomiska förutsättningar för kultur skapas och hur kan offentliga medel fördelas på ett sätt som både säkerställer konstens och kulturens frihet och allas möjlighet att delta?

Tid:                 Tisdag 16 april 2024, heldag

Plats:              Kulturhuset, Stockholm

Gunilla Kindstrand, kulturjournalist, är moderator för dagen. Fullständigt program med anmälan publiceras inom kort. Digitalt deltagande kommer ej att vara möjligt, eventuellt kommer konferensen att finnas tillgänglig digitalt i efterhand.

Reservera datumet i din kalender redan nu!