Kultursamverkansnätverket2019-09-04T13:38:58+02:00

Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att sprida kunskap, erfarenheter och resultat från vår verksamhet till andra myndigheter och intressenter. Vidare ska vi främja utvecklingen av utvärderings- och analysmetoder inom vårt verksamhetsområde. Därför har vi startat Kultursamverkansnätverket för tjänstemän på regional nivå som har utvärdering av kultursamverkansmodellen som en del av sina arbetsuppgifter.

Syftet är att skapa ett forum där tjänstemän kan utbyta erfarenheter, idéer och resultat. Tjänstemännen i regionerna ska genom sitt deltagande i nätverket kunna följa Kulturanalys arbete med den nationella utvärderingen av kultursamverkansmodellen. Medlemmarna i nätverket kommer att bjudas in till nätverksträffar i Kulturanalys regi, där främst frågor kring utvärderingen av kultursamverkansmodellens resultat och effekter diskuteras. Vid dessa möten kommer även mer konkreta metodfrågor att behandlas.

En digital mötesplats för nätverket har inrättats. Där kan deltagarna kommunicera med varandra genom personliga mail, anslag om konferenser och seminarier, lägga upp rapporter osv. Tanken är att det blir lättare för tjänstemännen att hålla kontakten med varandra genom att denna digitala mötesplats finns.