Pressmeddelanden2018-02-15T14:20:31+02:00

Här kan du se våra pressmeddelanden. Det går också att prenumerera på våra pressmeddelanden via RSS.

 

Pressmeddelande 2017-03-01: Ny rapport: Kulturdeltagande brett men ojämnt fördelat i Sverige


Pressmeddelande 2017-02-20: 20 miljoner deltagare i studieförbundens kulturprogram


Pressmeddelande 2017-01-20: Länsteatrarnas verksamhetsanslag har kontinuerligt urholkats sedan 1990-talet 


Pressmeddelande 2016-12-20: Museer i siffror


Pressmeddelande 2016-11-30: Hur hanterar uppdragsgivare hot mot kulturarbetare?


Pressmeddelande 2016-11-07: Kulturmiljöstatistik publiceras för första gången på 20 år


Pressmeddelande 2016-09-05: Nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik till Sverige


Pressmeddelande 2016-06-16: Seminarium i Almedalen 4/7


Pressmeddelande 2016-06-03: Besöken på centralmuseerna fortsätter att öka


Pressmeddelande 2016-04-14: Ny rapport om hot, våld och trakasserier mot konstnärer och författare


Pressmeddelande 2016-02-22: Ny rapport om allas möjlighet att delta i kulturlivet


Pressmeddelande 2016-01-19: Utbildning har stor påverkan på kulturvanorna


Pressmeddelande 2015-12-08: Ny statistik: Museer


Pressmeddelande 2015-10-07: Fem trender som påverkar morgondagens kulturvanor


Pressmeddelande 2015-06-25: Mångfalden i kultursektorn ökar inte


Pressmeddelande 2015-04-29: Hur många besöker centralmuseerna


Pressmeddelande 2015-02-26: Ny rapport: kulturpolitiken sätter ramarna för konstnärligt handlingsutrymme


Pressmeddelande 2015-01-07: Myndigheten för kulturanalys blir kvar i sin nuvarande form


Pressmeddelande 2014-11-10: Offentliga utgifter för kultur ökar med drygt 6 procent


Pressmeddelande 2014-10-27: 50 miljoner till nyskapande kultur utvärderade


Pressmeddelande 2014-10-06: Teaterchefernas roll mer administrativ efter kultursamverkansmodellen införande


Pressmeddelande 2014-09-08: Centrala museer bra på att följa MU-avtalet


Pressmeddelande 2014-03-31: Ett steg mot jämställdhet inom kulturen


Pressmeddelande 2014-02-19: Ny lägesrapport om Kultursverige


Pressmeddelande 2013-12-03: Hälften av alla skolbarn möter kultur genom Skapande skola


Pressmeddelande 2013-11-11: Vilken roll spelar näringslivet för kulturlivet?


Pressmeddelande 2013-09-04: Barn och unga flitiga museibesökare


Pressmeddelande 2013-07-01: Sverige behöver en ny kulturvanestatistik.


Pressmeddelande 2013-06-17: Var finns pengarna och makten över kulturen? Möt Kulturanalys i Almedalen – vi pratar crowdfunding och kultursamverkansmodellen


Pressmeddelande 2013-05-28: Regionernas makt över kulturpolitiken ökar


Pressmeddelande 2013-02-28: Vad händer i Kultursverige? Ny rapport från Myndigheten för kulturanalys


Pressmeddelande 2013-02-18: Crowdfunding skapar nya finansieringsvägar för kulturskapare


Pressmeddelande 2012-12-03: Populärt att gå på museum


Pressmeddelande 2012-10-01: Regionala satsningar stärker kulturen


Pressmeddelande 2012-03-01: Kultursamverkansmodellen sätter kulturen på den politiska agendan