Jobba hos oss2020-01-18T12:29:01+01:00

Jobba hos oss

Lediga tjänster

Myndigheten för kulturanalys har just nu inga lediga tjänster.

Överklagan

Den som vill överklaga ett beslut om anställning ska skriva till Myndigheten för kulturanalys, Box 1001, 405 21 Göteborg. I brevet ska framgå vilket beslut som överklagas (ange diarienummer), samt vilken ändring av beslutet som önskas och skälen för detta. För att en överklagan ska kunna prövas, måste det ha kommit in till Kulturanalys inom tre veckor från den dag beslutet anslogs. Överklagan sänds sedan vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Praktik

Myndigheten för kulturanalys tar emot praktikanter i mån av utrymme och tid. Vill du söka en praktikplats hos oss, skicka en kort skriftlig beskrivning om varför Kulturanalys är en intressant arbetsplats och vilka arbetsuppgifter som du skulle vilja jobba med samt ett CV. Skicka din ansökan till info@kulturanalys.se. Vid många sökanden prioriterar Kulturanalys i första hand studenter på masternivå.

  • Ansökan om praktikplats för kommande vårtermin ska ha inkommit till myndigheten senast den 31 oktober.
  • Ansökan om praktikplats för kommande hösttermin ska ha inkommit till myndigheten senast den 15 maj.