Bild på rapportens sammanfattning på engelska
  • Statistik

Cultural expenditure in the Nordic region – Summary


Relaterade publikationer

Våra temaområden