• Verksamhetsdokumentation

Kulturanalys reglerings­brev för 2021


Regleringsbrev till Kulturanalys för budgetåret 2021. I brevet beskriver regeringen bland annat vilka uppdrag myndigheten har och vad som ska gälla under budgetåret 2021 för Kulturanalys.

Relaterade publikationer

Våra temaområden