Övriga rapporter och promemorior2016-10-04T15:52:27+02:00

Här finner ni Kulturanalys promemorior samt våra övriga rapporter. Dessa kan laddas ner i kolumnen till höger.

En del av dessa övriga rapporter har forskare och konsulter gjort på Kulturanalys uppdrag. Författarna svarar själva för rapporternas innehåll, ställningstaganden och slutsatser. Kulturanalys har i vissa fall bearbetat texterna och publicerat referat av dem, eller på något annat sätt använt dem som underlag för analyser i någon av Kulturanalys rapporter.