Film2020-01-09T11:25:55+01:00

Film

Från 2020 har Kulturanalys ansvar för filmstatistik.

Utvecklingsarbete

Ett utvecklingsarbete för officiell statistik inom filmområdet påbörjades under 2020 och datainsamlingar planeras att påbörjas 2021. Ambitionen är att på sikt utveckla officiell statistik genom att samla in uppgifter från i första hand biografer.

Tidigare statistik

Det finns ingen tidigare officiell statistik inom filmområdet. Svenska Filminstitutet har dock sedan tidigare annan statistik om film.

Kontakt

Kontakta oss gärna på statistik@kulturanalys.se

Ladda ner/Mer information

Pdf-rapport: Film på bio i Norden