Kulturmiljö2020-02-04T14:03:34+01:00

Kulturmiljö

Kulturanalys ansvarar för officiell statistik om kulturmiljö. Uppdaterad statistik om kulturmiljö har nu publicerats, rapport och tillhörande Excel-underlag finner du i högerspalten. Statistiken har blivit uppdelad i officiell statistik och övrig statistik, se respektive Excel-underlag. Rapporten Kulturmiljöstatistik, Kulturfakta 2020:1, innehåller båda delarna.

Statistiken omfattar uppgifter om kulturmiljöarbete inom ramen för den offentliga förvaltningen. Dessa rör i huvudsak skyddade och utpekade kulturmiljöer, förutsättningar för verksamhet utifrån ekonomi, ansvarsroller och årsarbetsverk. I huvudsak fokuseras på kulturmiljöarbete på de centrala myndigheterna, länsstyrelsen, kommunerna och Svenska kyrkan. Dessutom presenteras uppgifter om civila aktörer och ideella engagemang.

Syftet med kulturmiljöstatistiken är att kunna visa utvecklingen över tid gällande kulturmiljöarbetets uppdrag, innehåll och utfall. Statistiken bygger på dataleveranser från flera berörda myndigheter och organisationer. Vidare från data sammanställt av Kulturanalys. Statistikområdet är under utveckling och avsikten är att bygga upp ytterligare datasammanställningar samt att kunna klassa statistiken som officiell statistik.

Tidigare statistik

Kulturrådet var fram till 2011 statistikansvarig myndighet och under denna tid släpptes en rapport om kulturmiljövårdsstatistik, år 1995.

Läs mer

Riksantikvarieämbetet

Boverket

Miljömålsuppföljning

Skogsstyrelsen

Sveriges Hembygdsförbund