Kulturmiljö2020-03-27T11:50:46+02:00

Kulturmiljö

Kulturanalys ansvarar för officiell statistik om kulturmiljö. Statistiken är uppdelad i officiell statistik och övrig statistik, se respektive Excel-underlag i högerspalten. Rapporten Kulturmiljöstatistik, Kulturfakta 2020:1, innehåller båda delarna.

Statistiken omfattar uppgifter om skyddade och utpekade kulturmiljöer, bebyggelse och markanvändning och förutsättningar för verksamhet utifrån ekonomi, ansvar och årsarbetsverk. I huvudsak fokuseras på kulturmiljöarbete på de centrala myndigheterna, länsstyrelsen, kommunerna och Svenska kyrkan. Dessutom presenteras uppgifter om civila aktörer och ideella engagemang.

Statistiken bygger på dataleveranser från flera myndigheter och organisationer samt data sammanställt av Kulturanalys. Statistikområdet är under utveckling och avsikten är att bygga upp ytterligare datasammanställningar samt att kunna klassa statistiken som officiell statistik.

Tidigare statistik

Kulturrådet var fram till 2011 statistikansvarig myndighet och under denna tid släpptes en rapport om kulturmiljövårdsstatistik, år 1995.

Läs mer

Riksantikvarieämbetet

Boverket

Miljömålsuppföljning

Skogsstyrelsen

Sveriges Hembygdsförbund