Kulturmiljövård2018-07-13T15:33:59+01:00

Kulturmiljövård

Kulturanalys ansvarar för officiell statistik om kulturmiljövård och myndighetens första rapport inom området, Kulturmiljöstatistik, publicerades i november 2016. Tabellunderlag till denna rapport finns för nedladdning i högerspalten.

Utvecklingsarbete

Kulturanalys samarbetar med Riksantikvarieämbetet för att fortsättningsvis utveckla statistiken. Syftet med kulturmiljövårdsstatistik är att kunna visa utvecklingen över tid över kulturmiljöns innehåll, användning och kostnader.

Tidigare statistik

Den tidigare rapporten med kulturmiljövårdsstatistik kom 1995 och publicerades av Statens kulturråd.

Läs mer

Riksantikvarieämbetet

Sveriges Hembygdsförbund