Samhällets utgifter för kultur2020-01-16T16:43:41+02:00

Samhällets utgifter för kultur

Kulturanalys sammanställer varje eller vartannat år officiell statistik om statliga, regionala och kommunala utgifter för kultur. Tidigare publikationer har även innehållit statistik om hushållens utgifter för kultur.

Regionernas och kommunernas utgifter för kultur hämtar vi från Statistiska centralbyrån. Statens utgifter hämtar vi från Ekonomistyrningsverket. Hushållens utgifter har vi tidigare beställt från Statistiska centralbyrån.

Rapporterna samt tillhörande tabeller finns att ladda ner i högerspalten.

Mer dokumentation om statistiken finns hos ScB.

Tidigare statistik

Statistik om samhällets kulturutgifter har tidigare publicerats av Kulturrådet som under perioden 1994–2011 var statistikansvarig myndighet.

Läs mer

Ekonomistyrningsverket: Statsbudgetens årliga utfall

Statistiska centralbyrån: Räkenskapssammandragen, Undersökning om hushållens utgifter (HUT)

Frågor? Kontakta oss gärna på statistik@kulturanalys.se.