Scenkonst – teater, dans, musik2019-09-05T11:05:21+01:00

Scenkonst – teater, dans, musik

Kulturanalys arbetar med att utveckla officiell statistik för scenkonst. Kulturanalys har hittills inte tagit fram någon statistikrapport inom området. En första publikation planeras till hösten 2020.

Utvecklingsarbete

Kulturanalys har påbörjat ett utvecklingsarbete om scenkonststatistiken. Ambitionen är att utgå från uppgifter som institutioner, organisationer och fria grupper redan rapporterar in till Kulturrådet respektive Kulturdatabasen för verksamheter som får statliga bidrag. Syftet är att sammanställa uppgifter om i första hand scenkonstens verksamhet, publik, personal och ekonomi.

Tidigare statistik

Statens kulturråd publicerade statistikrapporter fram till och med statistikåret 2008. Uppgifter om fria teatergrupper har publicerats för 2012. Statistiken byggde på uppgifter från de institutioner, organisationer och fria grupper som fick statsbidrag.

Läs mer

Statens kulturråd

Scendatabasen, Scensverige