Studieförbund2018-08-06T11:12:22+01:00

Studieförbund

Kulturanalys ansvarar för officiell statistik om studieförbund. En första publikation som beskriver studieförbundens verksamhet, deltagare och studieämnen publicerades våren 2017.

Aktuell statistik

Statistikuppgifter om studieförbund samlas in kontinuerligt av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet publicerar årligen sammanfattande statistik om studieförbund i sin årsredovisning. Statistik kan också laddas ner på SCB:s webbplats för studieförbundsstatistik.

Tidigare statistik

Statistik om studieförbund har tidigare publicerats av Statens kulturråd som under perioden 1994–2011 var statistikansvarig myndighet. Statens kulturråd publicerade statistikrapporter fram till och med statistikåret 2007. Dessa rapporter kan laddas ner på Folkbildningsrådets webbplats.

Läs mer

Statistiska centralbyrån

Folkbildningsrådet

Ladda ner

Studieförbund 2015