Kulturanalys Norden2017-11-30T15:26:00+01:00

Kulturanalys Norden

Kulturanalys Norden har i uppdrag att ta fram statistik och kunskapsunderlag som är till nytta för beslutsfattare som vill utveckla den nordiska kulturpolitiken och stärka kulturlivet i de nordiska länderna. Genom statistik och analys belyser vi viktiga frågor om villkoren för kulturlivet i de nordiska länderna. Kulturanalys Norden har initierats på uppdrag av de nordiska kulturministrarna och finansieras av Nordiska ministerrådet. Myndigheten för kulturanalys är värdorganisation. Läs mer på vår webbplats.