Från 2021 har Kulturanalys ansvar för Sveriges officiella statistik inom film.

Utvecklingsarbete

Som en första aktivitet förbereder vi för statistik om film på bio, men på sikt kommer även annan statistik om film att ingå.

Tidigare statistik

Det blir ett nytt statistikområde och det finns ingen tidigare officiell statistik inom filmområdet, även om viss annan statistik om film idag redovisas bland annat av Svenska Filminstitutet och på Nordic Statistics webbplats.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna på statistik@kulturanalys.se

Publikationer inom Film


Just nu visas 5 av 5 publikationer

Våra temaområden