• Kulturanalys Norden

Kulturens roll och nytta i samhälls­utvecklingen


En kunskapsöversikt med utgångspunkt i forskning och de nordiska ländernas kulturpolitik

I denna kunskapsöversikt presenterar Kulturanalys Norden en samlad analys av forskningen om konstens och kulturens påverkan på samhälle och individ inom framför allt områdena ekonomisk utveckling, demokrati, hållbar utveckling och hälsa. Redogörelsen utgår ifrån den internationella forskningen på området och sammanfattar hur denna lyfter fram konstens och kulturens positiva påverkan men också den kritik som inom akademin riktats mot denna forskning. I kunskapsöversikten redogörs även för hur politikens syn på konstens och kulturens nytta växt fram historiskt i de nordiska länderna.

Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik som etablerats på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Vi finns sedan 2016 hos Myndigheten för kulturanalys.

  • Pelle Amberntsson
  • Utredare, analytiker 
  • Telefon: 031-395 20 12
  • Malin Weijmer
  • Utredare, analytiker, verksamhetssamordnare Kulturanalys Norden
  • Telefon: 031-395 20 13

Relaterade publikationer

Våra temaområden