• Kulturanalys Norden

Nordiska gränsutbyten och mobilitet inom kulturområdet


Denna rapport sammanställer en analys av Norden som en integrerad kulturregion. Studien baseras på en beskrivning av gränssamarbeten och mobilitet mellan länderna. Fokus läggs på gränsöverskridande arbetspendling i allmänhet och nordisk arbetsmarknad för kulturskapare i synnerhet. Covid-19-pandemin hade en negativ påverkan på gränsutbyten men resultatet visar på en återhämtning. För kultursektorn finns säsongsskillnader där vissa kvartal innebär en mer frekvent pendling, totalsiffrorna är dock blygsamma om man ser till arbetspendling som helhet. Studien visar att Öresundsregionen utmärker sig som en mer integrerad arbetsmarknad, men tillgången till ytterligare pendlingsdata för kulturskapare skulle kunna påverka helhetsbilden. Rapporten innehåller även en analys av handel med kulturella varor och tjänster mellan de nordiska länderna. Under den senaste tioårsperioden har ett skifte skett där handel med kulturella tjänster gått om handel med kulturella varor.

Rapporten är framtagen av Kulturanalys Norden. Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik som etablerats på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Rapporten är skriven på svenska med en sammanfattning på engelska.

  • Malin Weijmer
  • Utredare, analytiker, verksamhetssamordnare Kulturanalys Norden
  • Telefon: 031-395 20 13

Relaterade publikationer

Våra temaområden