Följande information presenteras på finska.

Tervetuloa Kulturanalysiin!

Kulttuuripoliittisia arviointeja ja analyysejä toteuttava virasto

Kulturanalys (Kulttuurianalyysivirasto) on valtion virasto, jonka tehtävänä on arvioida, analysoida ja raportoida Ruotsin kulttuuripolitiikan alalla tehtyjen ehdotusten ja toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia. Tämä tapahtuu kansallisen kulttuuripolitiikan tavoitteiden perusteella. Kulturanalysin tehtävänä on myös avustaa hallitusta tarjoamalla tietoa ja suosituksia valtion kulttuuripolitiikan kehittämistä varten. Kulttuurianalyysin tehtävänä on siis luoda paremmat olosuhteet kulttuurialalla toimiville.

Kulturanalysin työntekijät työskentelevät pääasiassa tilastojen, selvitysten ja analysoinnin sekä hallinnon ja viestinnän parissa. Tutkijoillamme on laaja kokemus ammattitaitoisesta tutkimustyöstä, ja useat heistä ovat väitelleet tohtoriksi eri tieteenaloilla. Viraston johtaja on Mats Granér.

Kulturanalys on yksineuvostoinen virasto, mikä tarkoittaa, että viraston johtaja, ei lautakunta tai komitea, on vastuussa sen toiminnasta. Hallitus on nimittänyt valvontaneuvoston, jonka tehtävänä on valvoa viraston toimintaa ja antaa neuvoja viraston johtajalle. Viraston johtaja on valvontaneuvoston puheenjohtaja ja hänen on pidettävä neuvosto informoituna Kulturanalysin toiminnasta.

Mitä me teemme

Se, mitä me teemme, määräytyy viraston saamien ohjeiden ja määrärahakirjeen perusteella. Näissä asiakirjoissa hallitus määrittelee Kulturanalysille asettamansa odotukset ja antaa virastolle erityistehtäviä. Analyysisuunnitelmassa kuvaamme, miten olemme päättäneet lähestyä tehtävää ja järjestää toimintamme.

Toiminta-alueet
Tilastot ja kulttuuritottumukset

Kulturanalys vastaa neljästä kulttuurialan virallisen tilastoinnin osa-alueesta: kulttuuriympäristö, museot, yhteiskunnan kulttuurimenot ja elokuva. Kulturanalys tuottaa myös tilastoja kulttuuritottumuksista ja näyttämötaiteesta.

Kulturanalysin tilastot auttavat seuraamaan kulttuurialan kehitystä, mahdollistavat Kulturanalysin sekä muiden toimijoiden tekemän analysoinnin ja tutkimuksen sekä tarjoavat perustan kulttuuripolitiikasta ja kulttuuripoliittisista toimenpiteistä käytävälle keskustelulle. Julkaisemme tilastoja raportteina ja taulukkoina täällä verkkosivuillamme.

Arvioinnit, analyysit ja kartoitukset

Kulturanalys tekee analyysejä ja arviointeja, joissa keskitytään valtiollisiin uudistuksiin ja toimiin. Arvioimme myös tilannetta suhteessa kulttuuripolitiikan tavoitteisiin. Arviointien tarkoituksena on auttaa havaitsemaan poikkeamat kulttuuripolitiikan tavoitteista tai tiettyjen yhteiskuntaryhmien kannalta epäsuotuisat kehityssuunnat tai tilanteet. Näiden arviointien avulla pyrimme tunnistamaan kulttuuripolitiikan osa-alueet, joilla tarvitaan poliittisia toimia. Saat tietoa arvioinneistamme, analyyseistämme ja kartoituksistamme julkaisuistamme täällä verkkosivuilla.

Kulturanalys Norden

Kulturanalys Norden on pohjoismainen kulttuuripolitiikan osaamiskeskus. Se perustettiin Pohjoismaiden ministerineuvoston aloitteesta ja vuodesta 2016 lähtien sen toiminnasta on vastannut Kulturanalys. Koska Kulturanalys Norden on pohjoismainen osaamiskeskus, analysoimme jatkuvasti kulttuuripolitiikan suuntauksia ja vaikutuksia Pohjoismaissa eli Tanskassa, Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa sekä Färsaarten, Grönlannin ja Ahvenanmaan itsehallintoalueilla. Analysoimme kulttuurikysymyksiä eri näkökulmista sekä niihin liittyviä tilastoja. Voit lukea Kulturanalys Norden -julkaisujamme täällä verkkosivuillamme.

Ota meihin yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen info@kulturanalys.se