Officiell statistik om museer

Kulturanalys samlar in uppgifter från landets museer årligen sedan 2012. Statistiken är tänkt att omfatta alla Sveriges museer som faller inom Museilagens (2017:563) definition och som har anställd personal motsvarande minst en årsarbetskraft. Statistiken omfattar huvudsakligen uppgifter om antal besök, verksamhet, personal och ekonomi och publiceras årligen i juni.

Mer dokumentation om statistiken finns hos SCB.

Besöksutveckling för centrala museer

Kulturanalys har tidigare följt upp besöksutvecklingen på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål samt de museer som erhåller bidrag under det statliga anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer.

Denna insamling avslutades 2023, och den sista rapporten gavs ut i maj 2024. En del motsvarande tabeller kommer framöver att redovisas som en del av den officiella statistiken.

Tidigare statistik

Museistatistik har tidigare publicerats av Kulturrådet som under perioden 1994–2011 var statistikansvarig myndighet.

Relaterad verksamhet

Interaktivt diagram

Figuren nedan visar antal besök per museikategori mellan 2003 och 2023.

Klicka på kategorierna för att släcka/tända graferna samt anpassa den lodräta axeln (antal).

Du kan också öppna diagrammet i helskärmsläge, via menyn uppe till höger i diagrammet.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna på statistik@kulturanalys.se

Publikationer inom Museer


Just nu visas 12 av 34 publikationer

Våra temaområden