Kulturanalys sammanställer varje eller vartannat år officiell statistik om statliga, regionala och kommunala utgifter för kultur. Tidigare publikationer har även innehållit statistik om hushållens utgifter för kultur.

Regionernas och kommunernas utgifter för kultur hämtar vi från Statistiska centralbyrån. Statens utgifter hämtar vi från Ekonomistyrningsverket. Hushållens utgifter har vi tidigare beställt från Statistiska centralbyrån.

Mer dokumentation om statistiken finns hos SCB.

Interaktivt diagram

Figuren nedan visar offentliga utgifter för kultur 2012–2022 fördelat på staten, regionerna och kommunerna, justerade enligt KPI (basår: 2021). Miljoner kronor och kronor per invånare.

Klicka på kategorierna för att släcka/tända graferna samt anpassa den lodräta axeln. Du kan också öppna diagrammet i helskärmsläge, via menyn uppe till höger i diagrammet.

Tidigare statistik

Statistik om samhällets kulturutgifter har tidigare publicerats av Kulturrådet som under perioden 1994–2011 var statistikansvarig myndighet.

Relaterad verksamhet

Ekonomistyrningsverket: Statsbudgetens årliga utfall

Statistiska centralbyrån: RäkenskapssammandragenUndersökning om hushållens utgifter (HUT)

Kontakta oss

Kontakta oss gärna på statistik@kulturanalys.se.

Publikationer inom Samhällets utgifter för kultur


Just nu visas 12 av 12 publikationer

Våra temaområden