Följande information presenteras på meänkieli.

Tervetuloa Kulturanalyshiin!

– viranomhainen kylttyyripolittisille arvosteluile ja analyysile

Kulturanalys (Kylttyyrianalyysi) oon valtion viranomhainen jolla oon tehtävännä arvostella, analyseerata ja esittää esityksitten ja toiminan vaikutuksia kylttyyripolittisella alueela Ruottissa. Tehtävässä oon kansaliset kylttyyripolittiset tavoitheet lähtökohtana. Kulturanalysilä oon kans tehtävännä auttaa hallitusta antamalla perustaa ja suositusta valtion kylttyyripolitiikan kehityksessä. Kulturanalysin tehtävä oon järjestää paremat maholisuuet niile jokka toimiva kylttyyrialala.

Kulturanalysin työväelä oon ennen kaikkea statistiikka, tutkimusta ja analyysiä heän tehtävännä ja kans hallintoa ja tionvälitystä. Meän arvostelijoila oon pitkän aijan kokemusta ammattitaitosesta tutkimustyöstä ja moni oon tispyteeranu tutkija eri akateemisissä oppiaihneissa. Viranomhaisen johtaja oon Mats Granér.

Kulturanalysin viranomhainen oon yhenhengenviranomhainen, mikä merkittee ette viranomhaisella johtajalla oon vastuu toiminasta toisin ko johtokunnassa elikkä lautakunnassa. Hallitus oon valinu läpinäkyvyysneuoston joka valvoo ylheisön maholisuutta toiminan läpinäkyvyytheen ja antaa neuoa viranomhaisen johtajalle. Viranomhaisen johtaja oon läpinäkyvyysneuoston puhheenjohtaja ja häätyy antaa neuostolle tietoa Kulturanalysin toiminasta.

Mitä met tehemä

Mitä meän pittää tehä päätethään viranomhaisen ohjeissa ja asetuskirjassa. Näissä hallituskirjoissa hallitus selittää mitä se oottaa Kulturanalysiltä ja antaa vasituita tehtäviä viranomhaiselle. Meän analyysisuunitelmassa met selitämmä kunka met olema päättänheet alottaa tehtävän ja kunka met järjestämmä meän toiminan.

Toimintaalueet
Statistiikka ja kylttyyritavat

Kulturanalysin viranomhaisella oon vastuu neljästä statistiikkaalueesta viralisessa statistiikassa kylttyyrialueela: kylttyyriympäristö, museot, yhtheiskunnan kylttyyrikostanukset ja filmi. Kulturanalysi ottaa kans esile statistiikkaa kylttyyritavoista ja esittävistä taitheista.

Kulturanalysin statistiikka auttaa kehityksen seuraamista kylttyyrialueela, antaa maholisuutta Kulturanalysile ja muitten aktööritten analyysile ja tutkimuksele ja antaa pohjan keskustelulle kylttyyripolitiikasta ja kylttyyripolittisia toimenpitheitä. Met julkasemma statistiikan raportissa ja tapellissä meän veppisivula.

Arvosteluja, analyysiä ja tilantheen arvotuksia

Kulturanalysi tekkee analyysiä ja arvosteluja missä oon fuukkys valtiolishiin reforhmiin ja panoksiin. Met tehemä kans tilantheen arvotuksia verrattuna kylttyyripolittissiin tavotheissiin. Meän arvotukset näyttävä jos oon poikkeuksia kylttyyripolittisista tavotheista eli haitalista kehitystä elikkä tilanetta erityisilä ryhmilä yhtheiskunnassa. Tilantheen arvotuksila met yritämmä viitata niitä kylttyyripolittisiä alueita missä oon tärkeätä alkaa toimenpitheissiin. Meän julkasuissa veppisivula sie saatat kattoa arvosteluja, analyysiä ja tilantheen arvotuksia.

Kulturanalys Norden

Kulturanalys Norden oon pohjosmainen tietokeskus kylttyyripolitiikale. Se oon perustettu Pohjosmaisen ministerineuoston esitykselä ja oon vuesta 2016 saakka Kulturanalysin tehtävännä. Ette Kulturanalys Norden oon pohjosmainen tietokeskus merkittee ette met jatkuvasti analyseeraama kylttyyripolittisiä tentensiä ja seurauksia Pohjosmaissa, Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotti ja ittenäiset alueet Fäärinsaaret, Grönlanti ja Ålanti. Se mitä met analyseeraama oon kylttyyrikysymyksiä eri näkökannalta ja niihin kuuluvaa statistiikkaa. Sie saatat kattoa Kulturanalys Nordenin julistukset meän veppisivula.

Ota yhtheyttä

Ota yhtheyttä info@kulturanalys.se