Följande information presenteras på meänkieli.

Tervetuloa kulttuurianalyyshiin!

– virasto joka käsittelee kulttuuripuliittisia arvosteluita ja analyysiä

Kulttuurianalyysi on valtiolinen virasto jonka tehtävä on ette arvostella, analyseerata ja reetuviisata ehotuksitten vaikutuksia ja sovelettuja toimintoja kulttuurialala. Kulttuuripuliittiset tavotheet on lähtökohtana tämän toimessa. Kulttuurianalyysila on kans tehtävä ette tueta hallitusta jättämällä perustaa ja rekomentasjuunia kuinka kehittää valtion kulttuuripulitiikkaa. Kulttuurianalyysin ambisjuuni on siten ette luoa parempia eelytyksiä kulttuurisektorin alala toimiville.

Kulttuurianalyysila on 12 työläistä jokka on töissä selvittelyitten ja analyysitten kans, ja administrajuunin ja komynikasjuunin kans. Suuriin osa on tohturiks väittänheet tutkijat joila on tausta arkkeolokiissa, yritysekonomiissa, valtiotietheessä ja statistiikassa.

Kulttuurianalyysin virasto on yhenraatin virasto, mikä merkittee ette virastonpomo on vastuussa toiminasta. Hallitus on nimittäny yhen raatin joka pittää valvoa toimintaa ja antaa virastonpomole neuvoja.

Mitä met tehemä

Kulttuurianalyysin pyrkimys on ette antaa konkreettisen biitraakin kulttuuripulitiikan kehityksheen, olla tukena hallitukselle ja sillä tavala luoa parempia eelytyksiä kulttuuri sektorin toimiville.

Viraston ohjeet ja ohjesäänöt määrittelevät meän toimintaa. Näissä ohjaustokymentissä annethaan virastole pääväylän mitä siltä ootethaan ja sen erikoiset tehtävät. Meän analyysiplaanissa selkiä kuinka met olema valinheet ottaa tehtävän ja kuinka met suunittelema toiminan.

Tässä on Kulttuurianalyysin julkasuja. Suuriin osa raportista on saahneet englantin kielisen yhteenveoksen.

Toiminanaloja

Statistiikka ja kulttuuritapoja

Kulttuurianalyysila on vastuu suuriin osasta julkisesta statistiikasta kulttuurin ja vapa-aijan aloilta. Kulttuurianalyysila on sen takia tehtävänä ette kehittää kansalisen seurantastatistiikan kulttuurialala. Seurantastatistiikka luopi infrastruktuurin millä se seuraa kulttuurialan kehitystä, maholistaa analyysiä ja tutkimusta sekä Kulttuurianalyysista ja muista aktööristä ja ette antaa kulttuuripulitiikan ja kulttuuripuliittisile toiminale keskustelun perustaa.

Yhteiskunnan analyysiä ja tutkimuksen valvontaa

Kulttuurianalyysi pyrkii seuraamhaan, valaistamhaan ja analyyseeramhaan trendiä ja kehitystä kansalisella tasola ja muissa maissa ja lähelä olevila pulitiikan aloila. Se merkittee ette Kulttuurianalyysi pittää fangita ja kuvata tapahtumia ja ylheisiä tendensiä jokka vaikuttavat kulttuuripulitiikhaan, mutta pyrkii olletikki yhteiskunnan analyysin avula ymmärthään ja selvittämhään millä tavala nämät vaikuttavat kulttuuripulitiikhaan.

Kulttuurianalyysila on kans tutkimustehtävä joka merkittee ette seurata tutkimusta kulttuurin ja arvostelun aloila sekä kansalisella ette kansanvälisen tasoila. Tavote on ette ottaa taltheen kulttuuripuliittisen tutkimuksen, panna sen kulttuuripuliittisheen konteksthiin ja aktiivisesti informeerata vereksistä tutkimuksista. Ja sillä tavala antaa tietoja jokka luovat eelytyksiä kehityneemäle kulttuuripulitiikalle.

Reformitten ja satsauksitten arvostelu

Kulttuurianalyysi suorittaa analyysiä ja arvosteluita missä pääpiste on valtion reformia ja insatsia. Kulttuurianalyysi pyrkii kuvvaamhaan kuinka olevat systeemit toimivat ja niitten yhteyksiä kansanvälishiin  alotheishiin kuin EU ja Pohjoismainen yhteistyö. Analyysiä saatethaan kans ottaa esile kun uusia reformia ja satsauksia tehhään ja niitten avula arvostella ototettuja tuloksia ja kostanuksia. Arvostelut yrittävät antaa vastauksen kysymykshiin reformitten suorittamisista ja vaikutuksia.

Tilantheenarvostelu

Kulttuurianalyysi tekkee jatkuvasti toistuvia laajoja yhteenveoksia, tilantheenarvosteluja, analyysiä ja päätheitä suhteessa kulttuuripuliittishiin tavotheishiin. Tilantheenarvostelu pittää vaikuttaa ette huomathaan jos on suuria eroja kulttuuripuliittisista tavotheista eli kehno kehitysen suunta eli tilane erikoisile yhteiskunnan ryhmile. Tilantheenarvosteluila yritämä viitata niihin aloihin kulttuuripulitiikan alala missä on tärkeä ottaa puliittisia päätöksiä.