Kulturanalys har i uppdrag av regeringen att utveckla statistik inom bild och form. Syftet är att på sikt ta fram officiell statistik genom att sammanställa uppgifter från konsthallar och andra utställningsarrangörer som arrangerar utställningar inom bild- och formkonst och som visar professionell bildkonst, form och konsthantverk.

Syftet med statistiken är att över tid följa utställningsverksamheter inom bild och form och utvecklingen av deras besök, utställningar och annan verksamhet, ekonomi och personal. Användare av statistiken är bland annat bild- och formverksamheter, museer, beslutsfattare på olika nivåer, myndigheter, branschorganisationer, media och allmänhet.

Under 2022 har Kulturanalys som ett första steg publicerat en promemoria om arbetet med att utveckla statistiken samt begränsad statistik. Till nästa år kommer undersökningen och statistiken utökas till att innefatta alla konsthallar. Hittills har uppgifter samlats in för utställningsarrangörer av bild- och formkonst inom Kultursamverkansmodellen, så som konsthallar, samt för museer med bild- och formutställningar.

Tidigare statistik

Kulturrådet publicerade under några år statistik om konsthallar inom ramen för museistatistiken till och med 2008. En särskild rapport med statistik för bild- och formområdet publicerades för statistikåret 2009.

Relaterad verksamhet

Kulturrådet

Museer

Kontakta oss

Kontakta oss gärna på statistik@kulturanalys.se

Publikationer inom Bild och form


Just nu visas 3 av 3 publikationer

Våra temaområden