Kulturanalys arbetar med att utveckla officiell statistik för bild och form. Kulturanalys har påbörjat detta arbete genom att museer som har haft utställningsverksamhet med samtida konst har fått svara på frågor om MU-avtalet. MU-avtalet är ett ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar. Uppgifterna har publicerats i rapporten Museer 2013.

Utvecklingsarbete

Ett utvecklingsarbete för statistik inom bild- och formområdet påbörjades under 2019. Ambitionen är att på sikt utveckla officiell statistik genom att börja sammanställa uppgifter för konsthallar och andra utställningsarrangörer. Ett första steg är den pilotstudie som Kulturanalys planerar att genomföra under 2020/2021. Pilotstudien kommer att baseras på uppgifter från de konsthallar som redan ingår i museiregistret i Kulturdatabasen.

Tidigare statistik

Kulturrådet publicerade under några år statistik om konsthallar inom ramen för museistatistiken till och med 2008. En särskild rapport med statistik för bild- och formområdet publicerades för statistikåret 2009.

Relaterad verksamhet

Kulturrådet

Museer

Kontakta oss

Kontakta oss gärna på statistik@kulturanalys.se

Publikationer inom Bild och form


Just nu visas 1 av 1 publikationer

Våra temaområden