Kulturanalys arbetar med att utveckla officiell statistik för scenkonst. Kulturanalys har hittills inte tagit fram någon statistikrapport inom området. Datainsamlingar påbörjas 2020 och en första PM planeras till hösten 2021.

Utvecklingsarbete

Just nu pågår arbetet med att bygga upp en ny Kulturdatabas för insamling av data inom kulturområdet. I nya Kulturdatabasen ställs frågor om bland annat organisation, ekonomi, personal, föreställningar, konserter och publik. Kulturdatabasen används av Kulturanalys för att samla in officiell statistik inom kulturområdet, av regioner för uppföljning av verksamheter med regionala bidrag och av Kulturrådet för uppföljning av statliga bidrag enligt kultursamverkansmodellen.

Tidigare statistik

Kulturrådet har regelbundet sammanställt statistik om scenkonstområdet som grundar sig på redovisningar från aktörer som erhåller statsbidrag, såväl scenkonstinstitutioner som fria professionella grupper. Från 2012 har dock Kulturanalys ansvaret för statistik inom området. En del av scenkonststatistiken redovisas inom ramen för uppföljning av kultursamverkansmodellen där Kulturrådet har regelbundet publicerat rapporter sedan modellen infördes 2011. Du hittar rapporterna på Kulturrådets webbplats enligt länk nedan.

Relaterad verksamhet

Kulturdatabasen

Kulturrådet

Scendatabasen, Scensverige

Kontakta oss

Kontakta oss gärna på statistik@kulturanalys.se

Publikationer inom Scenkonst – Teater, dans och musik


Just nu visas 3 av 3 publikationer

Våra temaområden