Kulturanalys arbetar med att utveckla statistik för scenkonst. Kulturanalys har hittills inte tagit fram någon statistikrapport inom området. Datainsamlingar påbörjades 2020 och en första PM är under arbete.

Datainsamling sker genom Kulturdatabasen, där frågor ställs om bland annat organisation, ekonomi, personal, föreställningar, konserter och publik. Kulturdatabasen används av Kulturanalys för att samla in statistik inom kulturområdet, av regioner för uppföljning av verksamheter med regionala bidrag och av Kulturrådet för uppföljning av statliga bidrag enligt kultursamverkansmodellen.

Tidigare statistik

Kulturrådet har regelbundet sammanställt statistik om scenkonstområdet som grundar sig på redovisningar från aktörer med statliga bidrag, såväl scenkonstinstitutioner som fria professionella grupper. Från 2012 har dock Kulturanalys ansvaret för statistik inom området. En del av scenkonststatistiken redovisas inom ramen för uppföljning av kultursamverkansmodellen där Kulturrådet har regelbundet publicerat rapporter sedan modellen infördes 2011. Du hittar rapporterna på Kulturrådets webbplats enligt länk nedan.

Relaterad verksamhet

Kulturrådet

Scendatabasen, Scensverige

Kontakta oss

Kontakta oss gärna på statistik@kulturanalys.se

Publikationer inom Scenkonst – Teater, dans och musik


Just nu visas 3 av 3 publikationer

Våra temaområden