Statistik

Myndigheten för kulturanalys ansvarar sedan 2012 för fyra statistikområden inom den officiella statistiken på kulturområdet: museer, samhällets utgifter för kultur, studieförbund och kulturmiljövård.

Kulturanalys har också i uppdrag att utveckla den officiella statistiken till att innefatta bild och form samt scenkonst. Vidare har myndigheten i uppdrag att utveckla återkommande kulturvaneundersökningar.

Kulturanalys publicerar statistiken och kulturvaneundersökningar i rapportserien Kulturfakta samt i nedladdningsbara excel-tabeller.

För mer information kontakta Emma Bergmark.

Publiceringsplan 2017

  • Studieförbund (officiell statistik), februari
  • Kulturvanor vuxna, 3 april
  • Besöksutveckling centrala museer, 24 april
  • Samhällets utgifter för kultur (officiell statistik) uppdatering av tabeller, hösten
  • Scenkonst (statistik, förstudie), hösten
  • Kulturvanor barn och unga, hösten
  • Museer 2016 (officiell statistik), hösten

Läs mer

Officiell statistik