Statistik2020-02-27T13:36:25+02:00

Statistik

Myndigheten för kulturanalys ansvarar sedan 2012 för fyra statistikområden inom den officiella statistiken på kulturområdet: museer, samhällets utgifter för kultur, studieförbund och kulturmiljövård.

Kulturanalys arbetar också med att utveckla den officiella statistiken till att innefatta scenkonst och bild och form. Vidare arbetar myndigheten med kulturvaneundersökningar för både vuxna samt barn och unga.

Kulturanalys publicerar statistiken och kulturvaneundersökningar i rapportserien Kulturfakta samt i nedladdningsbara Excel-tabeller.

För mer information kontakta oss gärna på vår funktionsadress statistik@kulturanalys.se.

Publiceringsplan statistik 2020

  • Nordiska kulturutgifter, januari
  • Kulturmiljö, januari
  • Besöksutveckling museer, april
  • Bibliotek i Norden, maj
  • Kulturvanor, juli
  • Museer 2019, augusti
  • Samhällets utgifter för kultur, november
  • Scenkonst, november
  • Kulturvanor barn och unga, november

Läs mer om våra verksamhetsområden

Kulturdatabasen

Museer

Samhällets utgifter för kultur

Kulturmiljö

Studieförbund

Scenkonst – teater, dans, musik

Bild och form

Kulturvanor

Film

Länkar till mer kulturstatistik

Officiell statistik