Statistik2019-09-05T10:52:47+01:00

Statistik

Myndigheten för kulturanalys ansvarar sedan 2012 för fyra statistikområden inom den officiella statistiken på kulturområdet: museer, samhällets utgifter för kultur, studieförbund och kulturmiljövård.

Kulturanalys arbetar också med att utveckla den officiella statistiken till att innefatta scenkonst och bild och form. Vidare arbetar myndigheten med kulturvaneundersökningar för både vuxna samt barn och unga.

Kulturanalys publicerar statistiken och kulturvaneundersökningar i rapportserien Kulturfakta samt i nedladdningsbara Excel-tabeller.

Kulturanalys ger sedan 2017 ut en årlig bred översikt med kulturstatistik i skriften Kulturen i siffror.

För mer information kontakta oss gärna på vår funktionsadress statistik@kulturanalys.se.

Publiceringsplan statistik 2019

  • Besöksutveckling på de centrala museerna, maj
  • Museer 2018, (officiell statistik), juni
  • Kulturvanor, juli
  • Samhällets utgifter för kultur (officiell statistik), november

Läs mer om våra verksamhetsområden

Museer

Samhällets utgifter för kultur

Kulturmiljövård

Studieförbund

Scenkonst – teater, dans, musik

Bild och form

Kulturvanor

Officiell statistik