Aktuellt2017-12-28T15:06:21+02:00

Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter som rör Kulturanalys verksamhet.

Ny analysplan för Kulturanalys

2020-03-09|

Kulturanalys publicerar i dag en ny analysplan, Analys och utvärdering för kulturpolitikens utveckling, som anger utgångspunkterna för hur vår verksamhet utformas. Analysplanen revideras var tredje år och beskriver vårt övergripande förhållningssätt till vårt uppdrag, hur [...]

Ny statistik: Kulturmiljöområdet fortsatt svåröverskådligt

2020-02-04|

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag ny statistik över kulturmiljöområdet. Rapporten Kulturmiljöstatistik, Kulturfakta 2020:1, redogör för skyddade och utpekade kulturmiljöer, kulturmiljöarbetets statliga anslag och ekonomi, verksamhet och årsarbetskrafter samt civila aktörers kulturmiljöarbete. Kulturmiljöstatistiken ingår i Kulturanalys [...]

Möt Kulturanalys på Folk och Kultur

2020-02-01|

Myndigheten för kulturanalys arrangerar tre egna seminarier vid det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna 5-8 februari 2020. Kultur – när pengarna sinar?  Onsdag 5 februari kl. 14.30-15.30, Munktellsalen, Hotell Bolinder Munktell Ung kultur [...]

Ny publikation: Kulturutgifter i Norden

2020-01-16|

Kulturanalys Norden publicerar idag Kulturutgifter i Norden, den tredje publikationen i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik. Här presenteras statistik och nyckeltal om offentliga utgifter för kultur för Nordiska ministerrådets medlemsländer mellan åren 2009 [...]

Nytt regeringsuppdrag till Kulturanalys

2019-11-29|

Regeringen har gett Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. I uppdraget ingår att analysera hur kulturpolitiska insatser kan påverka den konstnärliga friheten inom [...]