Aktuellt2017-12-28T15:06:21+02:00

Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter som rör Kulturanalys verksamhet.

Ny publikation: Folkbibliotek i Norden

2020-05-05|

Kulturanalys Norden publicerar idag Folkbibliotek i Norden, den fjärde publikationen i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik. Här presenteras statistik och nyckeltal om folkbibliotek för Nordiska ministerrådets medlemsländer under 2018 och över tid. I [...]

Ny rapport: Främjas filmen?

2020-04-21|

Den filmkulturella verksamheten har i flertalet regioner haft svårt att hävda sig ekonomiskt och de regionala filmverksamheterna ger uttryck för både misstro och kritik mot hur filmområdets intressen tillvaratas i kultursamverkansmodellen. Detta visar en ny [...]

Ny analysplan för Kulturanalys

2020-03-09|

Kulturanalys publicerar i dag en ny analysplan, Analys och utvärdering för kulturpolitikens utveckling, som anger utgångspunkterna för hur vår verksamhet utformas. Analysplanen revideras var tredje år och beskriver vårt övergripande förhållningssätt till vårt uppdrag, hur [...]

Ny statistik: Kulturmiljöområdet fortsatt svåröverskådligt

2020-02-04|

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag ny statistik över kulturmiljöområdet. Rapporten Kulturmiljöstatistik, Kulturfakta 2020:1, redogör för skyddade och utpekade kulturmiljöer, kulturmiljöarbetets statliga anslag och ekonomi, verksamhet och årsarbetskrafter samt civila aktörers kulturmiljöarbete. Kulturmiljöstatistiken ingår i Kulturanalys [...]

Möt Kulturanalys på Folk och Kultur

2020-02-01|

Myndigheten för kulturanalys arrangerar tre egna seminarier vid det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna 5-8 februari 2020. Kultur – när pengarna sinar?  Onsdag 5 februari kl. 14.30-15.30, Munktellsalen, Hotell Bolinder Munktell Ung kultur [...]

Ny publikation: Kulturutgifter i Norden

2020-01-16|

Kulturanalys Norden publicerar idag Kulturutgifter i Norden, den tredje publikationen i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik. Här presenteras statistik och nyckeltal om offentliga utgifter för kultur för Nordiska ministerrådets medlemsländer mellan åren 2009 [...]