Aktuellt2017-12-28T15:06:21+02:00

Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter som rör Kulturanalys verksamhet.

Kulturanalys söker nya medarbetare till Göteborg

2020-06-24|

Myndigheten för kulturanalys söker nu en utredare/analytiker med uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av olika åtgärder inom det kulturpolitiska området, och två utredare/statistiker med uppdrag att arbeta med den nationella kulturstatistiken. Mer information [...]

Nytt faktablad: Tillgängligheten till biografer i Sverige

2020-06-17|

I ett nytt faktablad som publiceras idag presenterar Myndigheten för kulturanalys en analys av befolkningens tillgänglighet till Sveriges biografer. Analysen baseras på data från Svenska Filminstitutets biografregister och Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsregister för år 2016. [...]

Ny publikation: Folkbibliotek i Norden

2020-05-05|

Kulturanalys Norden publicerar idag Folkbibliotek i Norden, den fjärde publikationen i en serie i fickformat om nordisk kulturstatistik. Här presenteras statistik och nyckeltal om folkbibliotek för Nordiska ministerrådets medlemsländer under 2018 och över tid. I [...]

Ny rapport: Främjas filmen?

2020-04-21|

Den filmkulturella verksamheten har i flertalet regioner haft svårt att hävda sig ekonomiskt och de regionala filmverksamheterna ger uttryck för både misstro och kritik mot hur filmområdets intressen tillvaratas i kultursamverkansmodellen. Detta visar en ny [...]

Ny analysplan för Kulturanalys

2020-03-09|

Kulturanalys publicerar i dag en ny analysplan, Analys och utvärdering för kulturpolitikens utveckling, som anger utgångspunkterna för hur vår verksamhet utformas. Analysplanen revideras var tredje år och beskriver vårt övergripande förhållningssätt till vårt uppdrag, hur [...]

Ny statistik: Kulturmiljöområdet fortsatt svåröverskådligt

2020-02-04|

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag ny statistik över kulturmiljöområdet. Rapporten Kulturmiljöstatistik, Kulturfakta 2020:1, redogör för skyddade och utpekade kulturmiljöer, kulturmiljöarbetets statliga anslag och ekonomi, verksamhet och årsarbetskrafter samt civila aktörers kulturmiljöarbete. Kulturmiljöstatistiken ingår i Kulturanalys [...]