Lediga tjänster

Vi har för tillfället inga lediga tjänster.

Praktik

Myndigheten för kulturanalys tar emot praktikanter i mån av utrymme och tid. Vill du söka en praktikplats hos oss, skicka en kort skriftlig beskrivning om varför Kulturanalys är en intressant arbetsplats och vilka arbetsuppgifter som du skulle vilja jobba med samt ett CV. Skicka din ansökan till info@kulturanalys.se. Vid många sökanden prioriterar Kulturanalys i första hand studenter på masternivå.

  • Ansökan om praktikplats för kommande vårtermin ska ha inkommit till myndigheten senast den 31 oktober.
  • Ansökan om praktikplats för kommande hösttermin ska ha inkommit till myndigheten senast den 15 april.

Överklaga anställningsbeslut

Du kan överklaga ett beslut om anställning genom att skriva till Myndigheten för kulturanalys, Box 1001, 405 21 Göteborg eller info@kulturanalys.se. I brevet ska framgå vilket beslut som överklagas (ange diarienummer), samt vilken ändring av beslutet som önskas och skälen för detta. För att en överklagan ska kunna prövas, måste det ha kommit in till Kulturanalys inom tre veckor från den dag beslutet anslogs. Överklagan sänds sedan vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

GDPR

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter