Myndigheten för kulturanalys

Postadress:

Box 1001, 405 21 Göteborg

Besöksadress:

Södra Vägen 54, 412 54 Göteborg

Hitta till oss (Karta på Google)

Fakturauppgifter e-faktura

Myndigheten för kulturanalys
Organisationsnummer 2021006404
GLN nr 7340093206976

Telefonväxel:

031- 395 20 00

Registrator:

info@kulturanalys.se

Dataskyddsombud:

dataskyddsombud@kulturanalys.se

Medarbetare

 • Pelle Amberntsson
 • Utredare, analytiker 
 • Telefon: 031-395 20 12
 • Sofia Arkhede
 • Utredare, statistiker
 • Telefon: 031-395 20 14
 • Charlotta Arnström Frykman
 • Registrator
 • Telefon: 031-395 20 06
 • Joakim Boström Elias
 • Utredare, analytiker
 • Telefon: 031-395 20 09
 • Mats Granér
 • Myndighetschef
 • Telefon: 031-395 20 01
 • Suzanne Gyllenswärd
 • Kanslisamordnare
 • Telefon: 031-395 20 04
 • Petter Holmgren
 • Utredare, statistiker
 • Telefon: 031-395 20 08
 • Annika Högland
 • Kanslichef
 • Telefon: 031-395 20 02
 • Marja Janusson
 • Kommunikationsansvarig
 • Telefon: 031-395 20 07

 • Jenny Johannisson
 • Utredare, analytiker, ställföreträdande myndighetschef
 • Telefon: 031-395 20 18
 • Fredrik Lindström
 • Utredare, statistiker
 • Telefon: 031-395 20 03
 • Charlotte Nienhardt
 • Ekonom
 • Telefon: 031-395 20 15
 • Mari Nilsson
 • Utredare, analytiker
 • Telefon: 031-395 20 05
 • Moa Olin
 • Utredare, statistiker
 • Telefon: 031-395 20 11
 • Andreas Petersson
 • Utredare, statistiker
 • Telefon: 031-395 20 19
 • Erik Vestin
 • Utredare, statistiker
 • Telefon: 031-395 20 10
 • Malin Weijmer
 • Utredare, analytiker
 • Telefon: 031-395 20 13

Illustrationer:

Anna Lena Mayor Ekeblad